دانلود مجله آرمانشهر | تمام شماره ها به صورت رایگان

مجله (دوفصلنامه) تخصصی معماری و شهرسازی آرمانشهر و شماره های مختلف اون رو می تونید پس از عضویت در نواندیشان از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود مجله

سال اول – شماره اول – پاییز و زمستان ۱۳۸۷

سال دوم – شماره ۲ – بهار و تابستان ۱۳۸۸

سال سوم – شماره ۳ – پاییز و زمستان ۱۳۸۸

سال سوم – شماره ۴ – بهار و تابستان ۱۳۸۹

سال سوم – شماره ۵ – پاییز و زمستان ۱۳۸۹

سال چهارم – شماره ۶ – تابستان و پاییز ۱۳۹۰

سال چهارم – شماره ۷ – پاییز و زمستان ۱۳۹۰

سال پنجم – شماره ۸ – تابستان و پاییز ۱۳۹۲

سال پنجم – شماره ۹ – زمستان ۱۳۹۱

سال ششم – شماره ۱۰ – تابستان و پاییز ۱۳۹۲

سال ششم – شماره ۱۱ – پاییز و زمستان ۱۳۹۲

سال هفتم – اولین ویژه نامه نورپردازی – بهار و تابستان ۱۳۹۳

سال هفتم – شماره ۱۲ – تابستان و پاییز ۱۳۹۳

سال هفتم – شماره ۱۳ – زمستان ۱۳۹۳

سال هشتم – دومین ویژه نامه نورپردازی – بهار و تابستان ۱۳۹۴

سال هشتم- شماره ۱۴ – تابستان و پاییز ۱۳۹۴

سال هشتم – شماره ۱۵ – زمستان ۱۳۹۴ (جدید)

سال نهم – شماره ۱۶ – تابستان و پاییز ۱۳۹۵ (جدید)

شماره ۱۵ مجله آرمانشهر :

بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن (الهام پرویزی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان)

مزایای پیش ساخته سازی در مقایسه با ساخت و ساز متعارف (علیرضا تقدیری؛ سارا قنبرزاده قمی)

معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری (سیدبهشید حسینی؛ محسن کاملی)

نشانه شناسی فضای نمایش تعزیه (جمال الدین سهیلی؛ نفیسه مهاجرپور)

تأثیر طراحی معماری در بازی نور طبیعی در خانه های سنتی ایران (منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم زاده)

بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه ۳ شهر تبریز (رحمت محمدزاده)

از عملکردگرایی تک بُعدی تا مکان گرایی چندظرفیتی (کریم مردمی؛ بهبود زندآوه)

نقش ساختارهای فضایی دوقطبی در ارتقاء تعامل پذیری و حس مکان(مورد پژوهی در مجموعه های آئینی و شهری) (زینب مشهور؛ محمد باقری)

الگوشناسی مصلی های معاصر ایران و آسیب شناسی مفهومی آن ها براساس راهبردهای فقه شیعه (مهدی حمزه نژاد؛ پریا سعادت جو؛ شهاب الدین رمضانی)

مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی (نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز)

تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمان ها (محمدجواد مهدوی نژاد؛ فهیمه نیکودل)

مطالعه شباهت ها و تفاوت های موجود در عناصر فضایی-کارکردی مدارس علوم دینی تهران عهد قاجار (جواد نیستانی؛ زینب اکبری)

تأثیر کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های مسکونی، نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشترنو (هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی)

تطابق شاخصه های مسکن بومی گیلان با معماری مدرن غرب (علی یاران؛ ارس مهرا نفر)

کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب (محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی)

بررسی رابطه دلبستگی محیطی با میزان سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین (مهرانگیز پیوسته گر؛ زهرا درویزه؛ سیما طاووسی)

ارزیابی طرح جشنواره گردشگری نوروزی تهران قدیم با مدل مدیریت کیفیت یکپارچه در مقاصدگردشگری (سید مصطفی جلیلی؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی)

فضاهای شهری سلامت محور: ویژگی های کالبدی تأثیرگذار بر چاقی افراد (پانته آ حکیمیان)

چارچوبی برای درک ساختار منطقی فرآیندهای طراحی شهری (فرشید سامانپور)

تأثیر بلندمرتبه سازی بر انعطاف پذیری محیط و پایداری آن (سید امین سیدین؛ کسری عقلی مقدم)

سنجش میزان بهره مندی از قابلیت های رنگ در راستای بهبود کیفیت خیابان های شهری؛ نمونه موردی: خیابان سپه اصفهان (محمود قلعه نویی؛ بهاره تدین)

ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محله های شهری (با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران) (سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حامد مضطرزاده)

بررسی وضعیت پایداری طرحهای آماده سازی از نظر ابعاد کالبدی و اجتماعی، نمونه موردی: شهرک گلستان کلانشهر شیراز (مهیار اردشیری؛ افروز فلاح منشادی؛ الهام فلاح منشادی؛ حیدر عباسی)

ارزیابی سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید، نمونه موردی: شهر جدید پردیس (ناصر براتی؛ محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی)

سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد (زهر ا سادات سعیده زرآبادی؛ ناصر نجاتی علاف؛ هما جلیلی صفریان)

ارزیابی آسیب پذیری معابر طبقاتی، نمونه موردی: بزرگراه شهید صدر تهران (علی سعیدی؛ ساسان سوادکوهی فر؛ یزدان یاوری)

ارزیابی تطبیقی جایگاه زیست محیطی شهر تهران با ۲۲ شهر آسیایی بر مبنای شاخص های رویکرد شهر سبز (منوچهر طبیبیان؛ یاسمین افشار؛ مجتبی شهابی شهمیری)

بررسی اندازه شکل درخت در ایجاد سایه برای آسایش بیشتر عابرین پیاده در سطح خیابان های شهر زابل (اکبر کیانی؛ محمد علی میرشکاری)

ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه ۱۲ شهرداری شهر تهران (ابوالفضل مشکینی؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری)

تحلیل ضرورت به کارگیری برنامه ریزی محیطی همکارانه در منطقه شش شهرداری تهران به عنوان موردپژوهی (مائده هدایتی فرد)

شماره ۱۶ مجله آرمانشهر :

A Study of Sociability Factors’ Influence on Educational Spaces: The Case of the School of Art and Architecture of Bu-Ali Sina University (Saeid Alitajer, Hasan Sajadzadeh, Pooria Saadati vaghar)

Richness in Architecture as Defined by Contemporary Iranian Television Series (S. Yahya Islami, Mina Tafakkor, Forough Rezvani Zadeh)

The Application of Nanotechnology against Humidity in the Building Preservation of Tabriz Historical and Traditional City, Case Study: Blue Mosque, Tabriz (Elham Kazemi, Mohammad Amin Khojasteh Ghamari, Shokuh Neshanifam)

Natural Ventilation: Analysis of Indoor Airflow in an Assumed Cubic Building with Opposite Openings by CFD Investigations (Omid Rahaei)

Reasons for Creation of Important and Sacred Numbers and Their Reflections in Architectural and Urban Spaces (Hossein Soltanzadeh)

The Effects of Living in High-rise Housing (Ali Yaran)

Best Orientation Determination of Buildings in Zanjan City Based on Solar Radiation (Mahdi Zamani, Hassan Akbari, Faramarz Hadavi)

Developing a Conceptual Framework of Integrity in Urban Heritage Conservation (Somayeh Fadaei Nezhad, Parastoo Eshrati, Dorna Eshrati)

The Relationship between Physical Workplace Attributes and Organizational Creativity, Case Study: Knowledge-based Companies (Azar Kafashpour, Mahshid Gharibpour)

Environmental Quality Assessment of Tehran’s Recent Urban Design Projects, Based on Place Check Technique in Experts and Public View Point (Sina Razzaghi Asl, Farzaneh Khoshghadam)

A Pathological Study of Urban Design Skills’ Non-formal Training in Iran, Case Study: Tehran Municipality (Elham Souri)

Tabriz Intra-urban Spatial Disparities (Mehdi Abdullahi, Musa Pazhuhan, Behnam Ghasemzadeh)

Planning for Future Urban Services in the Smart City Era: Integrating E-services in Urban Planning Process (Peyman Khodabakhsh, Hamid Fathi, Samira Mashayekhi)

Population Growth and the Interaction of Urban Environmental Challenges, Case Study: Zahedan (Seyed Moslem Seyedalhosseini)

Examining the Role of Renovation in Reducing Crime and Increasing the Safety of Urban Decline Areas, Case Study: Tehran’s 5th District (Kaveh Zalnezhad, Mahnaz Esteghamati, Seyed Fazlollah Hoseini)

دانلود مجله


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *