دانلود فصلنامه مطالعات شهری

دانلود فصلنامه مطالعات شهری

شماره های مختلف مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری را به صورت PDF بعد از ثبت نام در تالار گفتگو با ورود به لینک زیر می توانید دانلود که شامل مقالات مختلفی از جمله موارد زیر می باشد:

ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل (پویا علاءالدینی، الهام فایضی)

ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ (کیومرث ایراندوست، امین امینی)

بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس (ناصر برک پور، فرناز مسنن زاده)

پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران (اسماعیل شیعه، محمد انام پور)

جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید (علیرضا محمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا)

فرآیند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل (محمدمهدی عزیزی، مهدی برنافر)

گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۵ (حامد قادرمرزی)

سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقای ظرفیت نهادی منطقه ای (نمونه موردی: شهرستان های بوکان و ارومیه) (غلامرضا کاظمیان، خدر فرجی زاده، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مهدی پورطاهری)

ارزیابی نقش عوامل طبیعی و اقتصادی در پایداری روستاهای حوزه کلانشهر تهران (ارسطو یاری حصار، محمدحسین بوچانی، الهام افتخاری)

ارزیابی مکانیابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی – زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (نمونه موردی استان یزد) (ابوالفضل مشکینی، سید نصرالدین الیاس زاده، الهام ضابطیان)

تدقیق انگاره های حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصه های عمومی شهری (نمونه موردی: شهر شیراز) (علی رضا صادقی، فریال احمدی، نازنین غفاری سروستانی، مجتبی رفیعیان)

برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه) (فرزین فاروقی)

ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوسرانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای (نمونه شهر شیراز) (علی سلطانی)

بررسی کارآمدی ساختار فضایی شهری و توزیع کاربری خدماتی در شهرهای خطی شمال ایران (صدیقه لطفی، معصومه نبی نژاد کناری، محمدمهدی فاطمی)

نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه های ایرانی) (فرهنگ مظفر، علی اسدپور)

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج (کیومرث حبیبی، جاهده تکیه خواه، محمدآزاد احمدی)

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی :شهر تهران) (غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی)

تحلیلی بر سیاست های تامین مسکن توسط دولت با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (محمدرضا پورمحمدی، میرستار صدر موسوی، اصغر عابدینی)

نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد (محمدرحیم رهنما، شهرزاد قلی زاده)

تحلیل مولفه های فرهنگی بر ایمنی محیط های اجتماعی (مورد : شهر رشت ) (سیدعلی حسینی، حسن اسماعیل زاده)

سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد) (حسن افراخته، سید دانا علیزاده، عباس رضایی، پرستو علی زاده)

دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیررسمی (مطالعه موردی: محله شمیران نو) (غلامرضا کاظمیان، وجه الله قربانی زاده، سعید شفیعا)

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات) (عیسی ابراهیم زاده، راضیه ولاشجردی فراهانی)

کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاه های روستایی پایدار (نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش) (مصطفی نورالدین، صدیقه معین مهر)

کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان ساز و کار تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان) (محمدمهدی عزیزی، سینا شهاب)

بررسی و تحلیل مولفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز) (شهاب عباس زاده، سودا تمری)

مقایسه ظرفیت های اجتماعی و نهادی توسعه پایدار شهرهای کرج و قزوین (زینب آقاعلیخانی، ناصر برک پور)

بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان) (زهرا آزاد، پروین پرتوی)

راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت (مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج) (هوشمند علیزاده، محمدحامد عبدی، آرمان رحیمی کاکه جوب)

بررسی تاثیر طرح های توسعه شهری معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر اصفهان (سارا صادقی ، محمود قلعه نویی، صفورا مختارزاده)

ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر (مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد) (محمدرضا رضایی، یعقوب کمائی زاده)

بررسی نقش عوامل مصنوع در افزایش پیاده روی شهروندان در شهر (نمونه مورد مطالعه: تهران) (صدیقه لطفی)

تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا، مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران (اسفندیار زبردست ، حسین ریاضی)

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، مطالعه موردی کلانشهر شیراز (علی سلطانی، افروز فلاح منشادی)

ارزیابی توان اکولوژیکی محیط جهت تعیین مناطق مناسب کاربری ها در حوزه شهری یاسوج با مدل اکولوژیک (علی اکبر شمسی پور، نوحید فیضی ، رامین ساعد موچشی)

انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعارسهراب سپهری با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی (سینا رزاقی اصل ، امین مهراد)

ارزیابی تعامل میان فرد و محیط زندگی در محلات جدید با استفاده از سنجش کیفیت عینی و ذهنی مطالعه موردی: شهرک نفت تهران (هاشم داداش پور؛ صالح روشنی)

تحلیل تطبیقی ساختار اشتغال شهری با تأکید بر متغیرهای اجتماعی و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران و مونترال (زهره فنی؛ جمشید مولودی؛ خدر فرجی راد)

ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری مطالعه موردی: محله اوین، تهران (ابوالفضل مشکینی؛ سید موسی پورموسوی؛ سهراب مؤذن)

اولویت بندی چالشهای اسکان غیررسمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه (حامد قادرمزی؛ علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی؛ داود جمینی)

ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد «توسعه حمل و نقل محور» (مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی؛ علیرضا صادقی)

بازشناسی نظام معانی محیطی در محیطهای تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان مطالعه موردی: محله صیقلان رشت (علی کاظمی؛ مصطفی بهزادفر)

بررسی تأثیر سیاستهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعه موردی: تهران (مصطفی قدمی؛ صدیقه لطفی؛ کوکب خالق نیا)

تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری (کیومرث ایراندوست؛ محمدحسین بوچانی؛ روح الله تولایی)

فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان (محسن فیضی ، علی اسدپور)

شناسایی نحوه و میزان تاثیر عناصر پیاده رو های شهری بر ابعاد و مولفه های سلامت عابران (مهران غفاریان شعاعی ، محمدرضا نقصان محمدی ، وحید تاجدار)

راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی از منظر اسلامی (بررسی بافت کهن کرمان در دو مقیاس محله، خانه) (عبدالحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد ، صدیقه معین مهر)

بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی-_ فضایی بندر بوشهر (جهانگیر حیدری)

ارزیابی اثرات اجتماعی ترمیم و بازسازی پارک ها به شیوه نظریه مبنایی (مطالعه موردی پارک های سطح منطقه ۱۸ شهرداری تهران) (جمال محمدی ، حسین دانشمهر)

بهسازی کالبدی_ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر خرم آباد) (زینب محمدصالحی ، حجت شیخی ، علی اصغر رحیمیون)

تحلیل جغرافیایی الگوهای شکل شهری در ایران (نورالدین عظیمی ، سیدرضا آزاده ، ملیحه زارع رودبزانی)

بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی- اسلامی برپایه اصول نوشهرگرایی (غلامرضا لطیفی؛ ندا صفری چابک)

رویکرد زیست محیطی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی محدوده کلانشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه ای، ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف (۱۴۱۷-۱۳۶۳) (رسول قربانی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ حسن محمودزاده)

سرمایه اجتماعی و پایداری شهری (مورد مطالعه: شهر گرگان) (غلامرضا خوش فر؛ رضا بارگاهی؛ شهاب کرمی)

سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری (اسفندیار زبردست؛ مجتبی شهابی شهمیری)

تدوین و الویت‌بندی راهبردهای ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌هایSWOT و ANP. نمونه موردی: کلانشهر تبریز (مجید عطاری گرگری؛ ناصر براتی)

مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در محلات بافت جدید و قدیم شهری (نمونه موردی : محله شهرک قدس و قطارچیان شهر سنندج ) (قادر احمدی؛ سونیا نادری کروندان)

کاربرد کلان-داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (فرشاد نوریان؛ سمانه حجازی)

ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله‌های شهری از طریق تحلیل اصل اتصال‌پذیری در نهضت نوشهرسازی و با بهره‌گیری از روش چیدمان فضا (مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر کاشمر) (سهند لطفی؛ هدی بختیاری)

رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) (سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی)

ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر (هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالله زارعی)

رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز) (مجتبی رفیعیان؛ جمشید مولودی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ کیومرث ایراندوست)

بررسی ویژگی‌های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان (مطالعه موردی:منطقه دو شهرداری قزوین) (ابوالفضل کربلایی حسینی غیاثوند؛ جمال الدین سهیلی)

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHP و GIS

مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده‌مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی (مورد پژوهی: فاز چهار مهرشهر کرج)

راهبردهای پایداری کالبدی _ اجتماعی در محلات تاریخی (مطالعه‌ موردی محله‌ عودلاجان تهران) (حسین کلانتری خلیل آباد؛ نجلا درخشانی)

شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبائی‌شناسی و زیست‌محیطی (نمونه‌ی‌‌ موردی: خیابان ولی‌عصر(عج)- شهر قشم) (مهدی خاک زند؛ مریم محمدی؛ فاطمه جم؛ کوروش آقابزرگی)

نقش عوامل طراحی در ارتقای سلامت و پیاده‌روی ساکنان‌، نمونه موردی محله مطهری مشهد (سینا رزاقی اصل؛ مسعود علیمردانی؛ نیکو زیبایی)

تلفیق ملاحظات واکنش در شرایط اضطراری و ارزیابی اثرات محیط‌زیستی(EIA)، برای تعیین مکان بهینه تأسیسات و خدمات شهری (واحد دهقانی کاظمی؛ زینب یگانه کیا؛ اسماعیل صالحی)

تحلیل پدیده‌ پراکنده‌رویی شهری در دامنه‌های شهرهای بزرگ (نمونه‌ پژوهش: دامنه‌های شمالی اصفهان) (حمیدرضا پارسی؛ بهراد فرمهینی فراهانی)

امکان سنجی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر بنیان سیاست های دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلّی مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تبریز (عیسی پیری؛ مهدی رضاییان)

مقایسه‌ ادراک زیبایی منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران مطالعه‌ موردی: میدان عدل خمینی، مشهد (بهناز امین‌زاده گوهرریزی؛ محمدصالح شریفی؛ مهران فروغی‌فر)

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری (نمونه‌ موردی: پارک مردم همدان) (مین لطیفی؛ حسن سجادزاده)

ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان) (سید محمد امامی؛ اسفندیار زبردست)

بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمراویی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران) (موسی کمانرودی کجوری؛ محمد بیگدلی)

سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی (علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده)

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس) (سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی)

ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام‌حسین (ع) (آتوسا مدیری؛ نیکو نوراللهی اسکویی)

حلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان) (محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور)

بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان (هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی؛ بهرام علیزاده)

جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران (مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم)

تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه (رحیم هاشم پور؛ امین محمودی آذر؛ سید فواد مومن مرعشی)

«شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری (هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان)

واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران (پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست)

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران،سیدنی،تورنتو (میلاد همافر؛ نوید سعیدی رضوانی)

سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر (الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان)

مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی- ارگانیک و منظم – هندسی (نمونه موردی پارک لاله و پارک دانشجو) (محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مهرانه رعیتی دماوندی؛ مریم عظیمی)

ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان) (محمدرضا حقی؛ محمدسعید ایزدی؛ ابراهیم مولوی)

بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید (مهرداد کریمی مشاور؛ آرش حسینی علمداری؛ محمدآزاد احمدی)

نقش مؤلفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی ( مطالعه موردی: محور علیقلی آقا در اصفهان) (افسانه لطفی؛ بهادر زمانی)

تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز (رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی)

تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی (محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ شهرام محمدی)

ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی)

مقایسه تطبیقی عوامل مؤثر بر موفقیت فضای عمومی (خیابان و پارک) در ذهن و رفتار شهروندان آنکارا و تهران با تأکید بر نقش نظام برنامه ریزی فضای عمومی (نازیلا رشیدپور؛ نوید سعیدی رضوانی)

مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (مینا کشانی همدانی؛ محمود قلعه نویی؛ عبدالهادی دانشپور؛ سالار فرامرزی؛ احمد شاهیوندی)

کاربرد رگرسیون لجستیک در مدل سازی توسعه شهری(مطالعه موردی: منطقه شهری بناب) (حسن محمودزاده؛ قهرمان خوش روی)

بررسی معیارهای تاثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک( ۲۰ متری گلستان) شهر تهران (آذین حاجی احمدی همدانی؛ حمید ماجدی؛ لعلا جهانشاهلو)

شناسایی پهنه های همگن جریانی بر اساس جابه جایی های فضایی و الگوهای سفر- مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران (سپیده تدین؛ هاشم داداش پور)

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه) (مظفر عباس زاده؛ اصغر محمد مرادی؛ الناز سلطان احمدی)

تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه (مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا)

اولویت بندی سیاست‌های مشارکتی در بازآفرینی شهری با تأکید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران مطالعه موردی: برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل (سجاد فلاح زاده؛ فرزین محمودی پاتی)

تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان به منظور ارتقای خوانش کیفی منظر فضاهای شهری همدان با استفاده از روشANP (سلمان وحدت؛ حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور)

ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران (شهرام پشاه آبادی؛ کرامت اله زیاری؛ مهسا حاجی؛ اسعد مرادی)

نمود هندسه‌ادراکی بر سیر تکامل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی. نمونه موردی: شهر همدان (امیرحسین فرشچیان؛ آزیتا بلالی اسکویی)

تدوین احکام طراحی فضای پیاده‌رو با تأکید بر افزایش امنیت شهری نمونه موردی بلوار گلستان شهر اهواز (ندا خضیری عفراوی؛ محمد ابراهیم مظهری؛ ثریا مکی نیری)

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (عطا غفاری گیلانده؛ سید میلاد حسینی؛ اصغر پاشازاده)

معرفی ملاحظات کیفی مهم در کاربرد مجدد پهنه‌های متروکه و ساماندهی آنها در قالب یک چهارچوب کیفیت‌سنجی (مطالعه موردی: پادگان دوشان تپه) (کاظم افرادی؛ فرشاد نوریان)

فضا و تحقق‌پذیری حق شهری: شناسایی مؤلفه‌های فضایی برآمده از حق شهری به منظور تحلیل و ارزیابی پروژه نواب در تهران و لا دفانس در پاریس (حسین معروفی؛ گلدیس وحیدی برجی)

پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس (محمد شیخی؛ ساسان روشناس)

بررسی و تحلیل فضایی نابرابریهای اجتماعی درمناطق شهری با رویکرد شهر متراکم مورد مطالعه : شهر بابل (عامر نیک پور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ فاطره رزقی)

آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (نیما استوار؛ مصطفی بهزادفر؛ بهادر زمانی؛ محمود قلعه نویی)

بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز (مرتضی میرغلامی؛ مهسا شکرانی دیزج؛ امین صدیق فر؛ سیده مریم موسویان)

بررسی جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی گروه‌های تحصیلی و شغلی در کلان‌شهر شیراز (ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی؛ عارف ظهیرنژاد)

ارزیابی پراکنش مکانهای سوم در ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان (الهام داودی؛ آتوسا مدیری)

ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان (مصطفی طوقی؛ میثم اکبرزاده؛ علی صبوحانیان)

فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران (هادی پندار؛ کامران ذکاوت)

بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی (صدف استادغفاری)

تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی (آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی)

تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر (علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده)

روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (۱۳۹۴-۱۳۸۴) (محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن)

سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق ۳ و ۱۱ شهر تهران) (نگین مظفری؛ بیتا لطیفی؛ ناصر برکپور)

ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد (جواد خدائی؛ مریم خزاعی)

ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی) (معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی)

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (فاتح حبیبی)

تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره ۱۴۲۰-۱۳۷۵ (هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی)

تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان) (محمد جواد نوری؛ کاوه اسدپور)

رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان (سوران منصورنیا؛ فریبا قرایی؛ بختیار بهرامی)

بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی (میترا غفوریان؛ الهام حصاری)

تراژدی توسعه شهری مدرن: تحلیل نوسازی کالبدی در تخریب اجتماع محلی مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (عیسی پیری)

بکارگیری الگوریتم NSGA-II برای حل مسائل مکان‌یابی چندهدفه (بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سعید توحیدی راد؛ روشنک اسدی)

اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان) (مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان؛ عارف آقاصفری)

نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (نمونه موردی: جزیره هرمز) (احمد پوراحمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ شیوا پورقربان)

بررسی تاثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابان های شهری (نمونه موردی خیابان دانشجو- مشهد) (آذین مستوفی؛ هادی سروری)

مدل ارزیابی حس مکان براساس مولفه های کالبدی ، ادراکی ، عملکردی و اجتماعی، نمونه موردی: خیابان امام ارومیه (معصومه آیشم؛ مرتضی میرغلامی)

ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفه‌های کالبدی طراحی ( نمونه مورد بررسی: نماد ورودی شرقی شهر قزوین) (ناصر براتی؛ سیده نسیم نجفی تروجنی)

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) (رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی)

عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد (مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد)

تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه (بهمن احمدی؛ بهناز امین زاده گوهرریزی)

تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه (سید هادی حسینی)

شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی (کیومرث نعیمی؛ محمدرضا پورمحمدی)

راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر (اعظم افشارنیا؛ سید حسین میرزاده)

طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری (محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران)

تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (پخشان خضرنژاد؛ رحیم حیدری چیانه)

بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی (عبدالغنی صفرزائی؛ خدارحم بزی؛ اکبر کیانی)

سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در ارتقای سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد CPTED (فرزانه سلیمی؛ لاله قائمی؛ نجمه عادلی؛ رویا اقبال مقدم)

تاثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خلاقیت کودکان ۶ تا ۱۲ سال در پارکهای شهری (گلرخ کوپایی؛ محمد نقی زاده؛ فرح حبیب)

فرآیند گسترش فضایی سکونتگاه های پیرامون کلانشهر تهران (مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام شهر-رباط کریم) (موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ محمد بیگدلی)

رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای نمونه موردی؛ محله فهادان شهر یزد (حمید محمدی؛ سید علیرضا افشانی؛ هادی ترک شوند)

شناسایی ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقه ۱۱ شهر تهران) (شیده شکوری اصل)

شماره هایی که تا کنون برای دانلود گذاشته شده:

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۰

دوره ۱، شماره ۲، بهار ۱۳۹۱

دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱

دوره ۱، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۱

دوره ۱، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۱

دوره ۱، شماره ۶، بهار ۱۳۹۲

دوره ۳، شماره ۷، تابستان ۱۳۹۲

دوره ۳، شماره ۸، پاییز۱۳۹۲

دوره ۳، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۲

دوره ۴، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۳

دوره ۴، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۳

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۳

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۳

دوره ۴، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۴

دوره ۴، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۹۴

دوره ۴، شماره ۱۶، پاییز ۱۳۹۴

دوره ۵، شماره ۱۷، زمستان ۱۳۹۴

دوره ۵، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۵

دوره ۵، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۵

دوره ۵، شماره ۲۰، پاییز ۱۳۹۵

دوره ۵، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۵ (جدید)

نام فایل: فصلنامه مطالعات شهری

دانلود فایل: لینک از تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *