بررسی انطباق بافت شهر مهاباد با اقلیم منطقه در راستای توسعه پایدار

معابر اصلی مهاباد

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ریشه آن در بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان می باشد.موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین،رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جدی علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژی های محدود فسیلی منجر شده است. حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست ، کاهش میزان مصرف انرژیهای فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند.هر چند توسعه پایدار ریشه ای اکولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و را ه حل آنها در معماری پایدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشکار می گردد. در این مقاله رابطه اقلیم و محیط زیست و پایداری شهرمهاباد بررسی شده است و به دنبال این فرضیه بوده ایم که آیا معماری و شهرسازی پایدار برپایه محیط زیست مهاباد درچند سال گذشته موفق بوده است یا خیر؟ پس از انجام این تحقیق نتیجه گرفته شد که این شهر در دادن پاسخی منطقی به اقلیم موجود در جهت ایجاد پایداری در دوران معاصر ناموفق بوده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحلیل اطلاعات به شیوه کتابخانه ای واسنادی گردآوری شده است.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، سید کمال حسینی، ادریس پروزن

ارسال کننده: ابراهیم الیاسی

بررسی انطباق بافت شهرمهاباد با اقلیم منطقه درراستای توسعه پایدار


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *