کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت توسط شهلا کاظمی پور در سال 87 تهیه شده. در اين كتاب روش هاي جمع آوري اطلاعات جمعيتي و فنون تجزيه و تحليل
اين اطلاعات مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

هدف كلي درس در اين كتاب ، آشنايي با اصول و موضوعات اساسي و نه چندان پيچيده مربوط به تكنيك تحليل متغيرهاي جمعيتي است تا به وسيله آن دانشجو بتواند شاخص هاي خاص جمعيتي را تعيين نمايد . براي حصول به اين هدف در ابتدا دانشجو با منا بع آمارهاي جمعيتي و راه هايي آشنا مي شود كه به وسيله آنها م ي تواند آمارهاي جمعيتي را بدست آورد . براي رسيدن به هدف كلي ، هدف هاي مرحل هاي زير بايد دنبال شود:
١. آشنايي با منابع اطلاعات جمعيتي
٢. آشنايي با توزيع و تركيب جمعيت، شاخصها و روشهاي گرافيكي توصيف آن
٣. آشنايي با روش مطالعه و نمايش پديده هاي جمعيتي به طريق هندسي
۴. آشنايي با روشهاي تجزيه و تحليل جمعيت
۵. آشنايي با حركات جمعيت
۶. آشنايي با عوامل پديده مرگ و مير و چگونگي محاسبه ميزا ن هاي آن
٧. آشنايي با چگونگي تهيه انواع جدول عمر و محاسبه شاخص اميد به زندگي
٨. آشنايي با پديده باروري، چگونگي محاسبه ميزا ن ها و ترسيم منحني هاي آن
٩. آشنايي با پديده هاي ازدواج، طلاق، مهاجرت و چگونگي محاسبه ميزا ن هاي آن
١٠ . آشنايي با چگونگي محاسبه انواع افزايش جمعيت و روشهاي پيش بيني تعداد آن
١١ . آشنايي با شاخصهاي اساسي جمعيت
١٢ . آشنايي با انواع مدل هاي جمعيت

دانلود کتاب


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *