کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

کتاب روش های مقدماتی تحلیل جمعیت توسط شهلا کاظمی پور در سال 87 تهیه شده. در اين كتاب روش هاي جمع آوري اطلاعات جمعيتي و فنون تجزيه و تحليل
اين اطلاعات مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

هدف كلي درس در اين كتاب ، آشنايي با اصول و موضوعات اساسي و نه چندان پيچيده مربوط به تكنيك تحليل متغيرهاي جمعيتي است تا به وسيله آن دانشجو بتواند شاخص هاي خاص جمعيتي را تعيين نمايد . براي حصول به اين هدف در ابتدا دانشجو با منا بع آمارهاي جمعيتي و راه هايي آشنا مي شود كه به وسيله آنها م ي تواند آمارهاي جمعيتي را بدست آورد . براي رسيدن به هدف كلي ، هدف هاي مرحل هاي زير بايد دنبال شود:
١. آشنايي با منابع اطلاعات جمعيتي
٢. آشنايي با توزيع و تركيب جمعيت، شاخصها و روشهاي گرافيكي توصيف آن
٣. آشنايي با روش مطالعه و نمايش پديده هاي جمعيتي به طريق هندسي
۴. آشنايي با روشهاي تجزيه و تحليل جمعيت
۵. آشنايي با حركات جمعيت
۶. آشنايي با عوامل پديده مرگ و مير و چگونگي محاسبه ميزا ن هاي آن
٧. آشنايي با چگونگي تهيه انواع جدول عمر و محاسبه شاخص اميد به زندگي
٨. آشنايي با پديده باروري، چگونگي محاسبه ميزا ن ها و ترسيم منحني هاي آن
٩. آشنايي با پديده هاي ازدواج، طلاق، مهاجرت و چگونگي محاسبه ميزا ن هاي آن
١٠ . آشنايي با چگونگي محاسبه انواع افزايش جمعيت و روشهاي پيش بيني تعداد آن
١١ . آشنايي با شاخصهاي اساسي جمعيت
١٢ . آشنايي با انواع مدل هاي جمعيت

دانلود کتاب

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *