آموش نرم افزار matlab (بخش دوم)

در این بخش میخوام تعدادی از توابع پایه رو در نرم افزار متلب معرفی کنم که شما برای کار در هر زمنیه مسلما باید این دستورات رو بشناسید امیدوارم به دردتون بخوره
در صورتی که بخواهید در مورد دستور و یا تابع خاصی اطلاعاتی به دست بیارید به صورت زیر عمل کنید
Help نام دستور
مثال:
Help plot
اگر از دستور demo استفاده کنید پنجره جدیدی باز میشود که می توانید مثال های متعددی از دستور را ببینید
مثال:
Demo plot
متغیرها

ü اسامی متغیرها باید یک کلمه باشد و بین آنها فضای خالی نباشد
ü متلب به حروف کوچک و بزرگ حساس است
ü اسامی متغیرها می تواند حداکثر 63 کاراکتر باشند
ü اسامی متغیرها با حرف باید شروع شود و بعد از آن می توان از عدد هم استفاده کرد
ü اسامی متغیرها نباید از کلمات رزرو شده باشد ( else , if , end , for , while , break , return , switch , …)

متغیرهای ویژه نرم افزار متلب
Ans : نام متغیر پیش فرض برای نشان دادن نتایج
Beep : تولید صدای بیپ
Pi : عدد پی
Inf: بی نهایت
Nan: مخفف not a number
I , j: عدد مختلط
Nargin: تعداد آرگومان ورودی تابع
Nargou : تعداد آرگومان خروجی تابع
Realmax : بزرگترین عدد حقیقی مثبت که می توان از آن استفاده کرد
Realmin : کوچکترین عدد حقیقی مثبت که می توان از آن استفاده کرد
Eps: اپسیلون کوچکترین عدد ممکن

عملگرها
[] براکت
هر عدد یا رشته ای در داخل براکت قرار بگیرد به عنوان درایه های ماتریس شناخته میشود

[1,2,3,4]
[‘ali’]
علامت: کالن
برای تعیین محدوده به کار میرود
Q=1:9
Q=
1 2 3 4 5 6 7 8 9

W=1:2:9
W=
1 3 5 7 9
; سیمیکالن
برای نشان داده نشدن نتیجه دستور به کار میرود
A=3
A=
3
A=3;

عملگر + , –
[1 2]+[3 4]
Ans=
3 6
*ضرب ماتریسی
باید حتما درجه دو ماتریس سازگاری داشته باشد تعداد سطرهای ماتریس اول با تعداد ستون های ماتریس دوم برابر باشد
A=[1 2 3];
B=[1;2;3];
A*b
Ans=
14
اگر بخواهیم درایه های دو ماتریس نظیر به نظیر در هم ضرب شوند از عملگر .* استفاده می کنیم
/ تقسیم از چپ به راست
10/2
ANS=
5
\ تقسیم از راست به چپ
10\2
ANS=
0.2
^ توان
2^3
ANS=
8
اگر ماتریس را به توان برسانیم آن را با روش ضرب ماتریسی در خودش ضرب می کند اما اگر بخواهیم درایه های یک ماتریس به صورت درایه به درایه به توان برسد از عملگر .^ استفاده میکنیم

‘ ترانهاده ماتریس
ترانهاده یعنی تعویض سطر و ستون هر درایه در ماتریس

SQRT ریشه دوم – از هر درایه ماتریس ریشه دوم میگیرد
SQRTm ریشه دوم ماتریس – ریشه دوم را به صورت ماتریسی محاسبه میکند
Nthroot ریشه nام عدد را میگیرد به طور مثال دستور زیر ریشه سوم عدد 8 را محاسبه می کند

Nthroot(8,3)
Ans=
2
Power توان مقدار اول را به توان مقدار دوم می رساند
Power(2,3)
Ans=
8
Pow2 توان بر پایه 2 عدد 2 را به توان عدد داده شده میرساند
Pow2(3)
 Ans=
 8
Exp تابع نمایی
 مقدار تابع نمایی یا همان e به توان x را محاسبه می کند
Exp(1)
Ans=
2.7183 که این همان عدد نپر است
Log لگاریتم طبیعی با بر مبنای e
 Log2 لگاریتم بر مبنای 2
 Log10 لگاریتم بر مبنای 10
 Logm لگاریتم ماتریس را میدهد
 گرد کردن اعداد
عملکرد :
-2.7
عملکرد : 2.4 عملکرد تابع تابع
-2 2 عدد را به سمت صفر گرد می کند Fix
-3 2 عدد را به سمت منفی بی نهایت گرد می کند Floor
-2 3 عدد را به سمت مثبت بی نهایت گرد می کند Ceil
-3 2 عدد را به سمت نردیکترین همسایگی کرد می کند Round


 محاسبه باقی مانده

باقیمانده تقسیم ار بالا Mod(x,y)=floor(x./y) Mod
باقیمانده تقسیم از پایین Rem(x,y)=fix(x./y) Rem


Sign تابع علامت

Sign(10)
Ans=
       1
Sign(0)
Ans=
       0
Sign(-5)
Ans=
       -1
 
 م.فریور میتوانید متن کامل این آموزش را از این لینک دنبال کنید

 


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *