دانلود مقالات پنجمین و ششمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات پنجمین و ششمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

دانلود مقالات پنجمین و ششمین دوره کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق

تو تاپیک زیر میتونید مقالات پنجمین و ششمین دوره کنفرانسهای شبکه توزیع نیروی برق رو دانلود کنید

دانلود مقالات

 فهرست مقالات:

مقالات پنجمین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. بكارگيري سيستم GIS در برنامه ريزي و تحليل سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
2. كنترل هزينه هاي غرامت كاركنان از طريق ارگونومي
3. كنترل بهينه قدرت راكتيو با استفاده از كمپانزاتورهاي VAR استاتيكي
4. كاهش هارمونيك جريان بارهاي غيرخطي با استفاده از روش تزريق هارمونيك در شبكه هاي توزيع
5. كاربرد محدودساز رزنانسي LC براي كاهش سطح اتصال كوتاه در پست هاي توزيع
6. كاربرد سيستم هاي هوشمند براي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع
7. كاربردهاي تروتكنولوژي (مديريت فني) در مديريت، برنامه ريزي، و كنترل امور نگهداري و تعميرات تجهيزات برق
8. محاسبه تلفات در خطوط توزيع انرژي بوسيله يك روش جديد احتمالي
9. محاسبهقابليت اعتماددر سيستم توزيع به عنوان پارامتري در تعيينوضعيت شبكه موجود و طراحي شبكه جديد
10. مدخلي بر قابليت اطمينان(پايائي) در شبكه توزيع و گامهايي جهت برآورد شاخص هاي مربوطه
11. مشكلات ناشي از كاربرد انبوه لامپهاي كم مصرف بر روي شبكه هاي توزيع
12. مشتركين برق و شركتهاي توزيع (كنكاشي در انتظارات متقابل)
13. مطالعه و بررسي امكان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهاي توزيع
14. نقش مديريت بار براي كاهش پيك شبكه با استفاده از كنترل صنايع
15. نقش مديريت، ارزيابي و نظارت در بارور نمود باور ايمني
16. نقش اساسي انجام تعميرات با روش خط گرم در كم كردن ميزان خاموشي شبكه هاي توزيع نيرو
17. نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع و شبيه سازي دينامنيكي از راه اندازي موتورهاي القايي در شبكه
18. چگونگي تشكيل شركتهاي خصوصي توزيع برق و تنظيم تعرفه فروش آنها
19. نگرشي واقع بينانه به كاربرد كامپيوتر در شبكه هاي توزيع
20. هماهنگي سوح عايقي بين برقگير و ترانسفورماتور
21. پيش بيني ه.شمند بار سيستمهاي قدرت (پيشگو)
22. پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش رگرسيون بهبود يافته
23. پيش بيني بار در شبكه برق آذربايجان با استفاده از ***** كالمن
24. آيا وسايل حفاظت فردي مي توانند در پيشگيري از حوادث موثر باشند؟
25. آيا استفاده از لوازم برق كلاس صفر براي ايجاد ايمني منطقي است؟
26. الگوي مصرف و تبادل اطلاعات با مشتركين
27. انتخاب حفاظت اصلي و پشتيبان ترانسفور ماتورهاي توزيع توسط كامپيوتر
28. اثرات نامتعادلي بار در شبكه هاي توزيع
29. اثرات ارزشيابي و تعيين پارامترهاي مناسب آن در شركتهاي توزيع
30. ارائه روش هاي مناسب در جهت رسيدگي به وضعيت روحي و رفاهي كاركنان
31. ارزيابي فني و اقتصادي روشنايي معابر
32. ارزيابي نيروي انساني
33. استفاده از روكش نفوذي گوگرد در تيرهاي بتني شبكه هاي توزيع براي افزايش دوام و عمر آنها
34. استرس و تاثير آن بركاركنان
35. اصول انتخاب و برآورد ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع
36. بارگيري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع
37. برنامه ريزي براي گسترش بهينه پست هاي توزيع در شبكه هاي با مقياس بزرگ
38. بررسي كاربرد و عدم كاربرد برقگير در ترانسفورماتورهاي توزيع مناطق روستايي
39. بررسي اثرات عدم تعادل بار و ارائه روشهاي عملي به منظور متعادل نگهداشتن بار شبكه
40. بررسي استفاده از حباب مشجر و نيمه مشجر در روشنايي معابر
41. بررسي تاثير ابعادشبكه هاي توزيع محلي بر روي سرعت حل معادلات خطي موجوددر الگوريتم ها ي شبكه برق
42. تنظيم ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با توجه به مسائل اقتصادي
43. تجزيه و تحليل حوادث شركت هاي توزيع و راههاي پيشگيري از حوادث
44. تربيت نيروي انساني براي صنعت و رابطه ي بين صنعت و دانشگاه
45. تعيين شكل بهينه شبكه توزيع جهت كمترين تلفات در بهره برداري
46. جلوگيري از خطرات برق گرفتگي در شبكه روستايي معابر با پايه فلزي
47. جايابي بهينه خازن درخطوط توزيع انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن اثرات هارمونيك
48. حفاظت عملي در توزيع و كوردينه آن با فوق توزيع
49. خطاهاي امپدانس بالا در شبكه توزيع بررسي روشهاي تشخيص و آزمايش روي شبكه توزيع
50. ديدگاههاي مهم برنامه ريزي كوتاه مدت در سيستم هاي توزيع
51. داده هاي محاسبات قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع و پيشنهاد روش جمع آوري آنها در شركت هاي توزيع
52. روش هاي برآورد فني و اقتصادي در طراحي شبكه هاي توزيع براي مناطق روستايي
53. روش تعيين تعرفه هاي بهينه برق
54. روشهاي شناخت و كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع
55. زيان هاي ناشي از خاموشي بر مصرف كنندگان
56. سيستم اطلاعات تصويري شبكه هاي توزيع
57. سيستم حسابداري براي شعب برق سركتهاي توزيع نيروي برق
58. شيوه هاي مناسب در كاهش حوادث
59. شبكه هاي عصبي چند لايه به صورت الگوريتمي براي عيب يابي سيستم هاي توزيع الكتريكي
60. ضرورت برنامه ريزي و مراعات ظرفيت هاي ذخيره اي عقلائي در سيستم توزيع نيرو
61. طراحي و ساخت كنترل كننده توان راكتيو جهت بهبود راه اندازي موتورهاي القايي، بهبود ولتاژ شبكه تغذيه و صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي
62. طراحي بهينه شبكه هاي شعاعي فشار متوسط توزيع به كمك هوش مصنوعي
63. طراحي جامع شبكه هاي توزيع و بررسي فني اقتصادي آن
64. عوامل موثر در سياست گذاري نرخ و تعرفه هاي برق
65. Transformer Life Can be Extended

—————————————————————————————–

مقالات ششمین دوره شبکه های توزیع نیروی برق

1. كار با خط بهترين روش كاهش حوادث و خاموشي ها
2. كاربرد كد شناسايي يكپارچه براي شبكه هاي توزيع در سطح كشور
3. كاربرد محاسبات قابليت اعتماد در تعيين نقاط مانور شبكه هاي توزيع
4. كاربرد خازنهاي ثابت و اتوماتيك جهت تنظيم ولتاژ در شبكه توزيع
5. كاربرد روشهاي بهينه سازي در محاسبات روشنايي معابر
6. كاربرد عملي خازن گذاري بهينه در شبكه هاي فشار متوسط و تعميم آن در شبكه هاي فشار ضعيف
7. مقايسه افزايش حد انتقال خطوط 20 كيلو ولت با استفاده از رگولاتور ولتاژ و خازن
8. مدل رفتارهاي انساني در ايجاد حوادث و كنترل ضايعات در محيط كار
9. مدلسازي بار شبكه هاي توزيع با استفاده از اطلاعات آماري مشتركين
10. مردم. شركتهاي توزيع برق. ايمني
11. مطالعه و شناسايي شبكه توزيع با استفاده از دستگاه ثبات پارامترهاي شبكه (طراحي و ساخت )
12. نقش مديريت بار براي كاهش پيك شبكه با استفاده از محدود كردن ساعت كار مراكز تجاري
13. نقش ضريب بار در اصلاح منحني تغييرات بار
14. نظام برنامه نويسي شيء گرا در توسعه نرم افزارهاي مخاسباتي مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع نيروي برق
15. وضعيت موجود و آينده هارمونيكها در شبكه هاي توزيع
16. يك مدل اصلاح شده براي بدست آوردن قابليت اطمينان سيستمهاي حفاظتي
17. يك روش اقتصادي بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع نيرو
18. پيش بيني انرژي برق مورد نياز با استفاده از روش سري هاي زماني
19. پيش بيني بار به روش كاربري ارضي
20. پخش بار احتمالاتي در شبكه هاي توزيع انرژي
21. پديده فرورزونانس و روشهاي محدودسازي آن
22. آموزش-بهره وري در نظام بهسازي منابع انساني
23. آرايش مجدد شبكه هاي توزيع بوسيله الگوريتم ژنتيك
24. آشنايي با تكنولوژي باركد كاربرد عملي در پردازش اطلاعات قبوض- آب- برق- گاز- تلفن
25. افزايش قابليت اطمينان و طول عمر ترانسهاي توزيع قديمي و فرسوده
26. اثر خطاي كنتور در تلفات برق بررسي شرائط محيط، نصب و اثر هارمونيكها
27. احيا روغن ترانسفورماتور
28. ارائه روشهاي مناسب و نوين انگيزه در كاركنان
29. ارائه شاخص هاي نيروي انساني
30. ارائه عوامل مهم تاثيرگذار در رويه كاركنان
31. ارزيابي اقتصادي و انتخاب بهينه خازن هاي موازي در شبكه توزيع خوزستان
32. ارزيابي اقتصادي تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع
33. استاندارد حدود مجاز هارمونيكها در سيستم برق ايران
34. اصلاح منحني بار به كمك كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي بار
35. اصول طراحي و اجراي زمين حفاظتي مناسب
36. بهينه سازي روشنايي معابر
37. بازيابي سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش جستجوي ابتكاري جديد
38. بررسي فني اقتصادي پست هاي توزيع فشرده
39. بررسي مولفه هاي بار خانگي در استان مازندران
40. بررسي نقش اتصالات ثابت در شبكه هاي فشار ضعيف توزيع برق
41. بررسي نمونه اي ترانسفورماتورهاي توزيع سوخته شده
42. بررسي و ارائه روشهاي مناسب ايجاد انگيزه و رغبت در مشتركان براي پرداخت بهاي مصرفي برق
43. بررسي وضعيت ايمني در شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران
44. بررسي تلفات بخاطر عدم تعادل بار و نقش جابجايي كابل سرويس مشتركين در كاهش آن
45. بررسي حقوقي و كارشناسي حوادث مردمي برق و روشهاي پيشگيري از آن
46. بررسي شرايط آب و هوايي بر روي عمر و عملكرد ترانسفورماتورهاي توزيع
47. بررسياثرات منابع ايجادهارمونيك ها روي توان مصرفي بار
48. توجيه اقتصادي نصب خازن در شبكه هاي توزيع
49. تجارب ناشي از واگذاري خودروهاي دولتي به كاركنان
50. تحقيقات در مديريت منابع انساني
51. تحليل وضعيت موجود ارائه طرح جديد براي فونداسيون تيرهاي بتني 20 كيلوولت
52. تحليل عوامل تلفات و تعيين اولويت كاهش آنها در شبكه فشار ضعيف مازندران
53. تعيين مدل تلفات بي باري ترانسفورماتورهاي توزيع بطور دقيق
54. تعيين استانداردهاي نيروي انساني به روش منطق فازي
55. تعيين درصد تلفات مجاز در كابل سرويس از نقطه نظر اقتصادي
56. جايابي پست هاي توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي
57. حفاظت ترانسفور ماتورهاي توزيع در شبكه هاي شعاعي توسط يك رلهميكروپروسسوري در منبع
58. خوردگي و تخريب تجهيزات پست هاي توزيع و انتقال
59. روشهاي نوين براي وصول مطالبات وصول مطالبات با توجه به ارزش زماني پول
60. ساختار مديريت توزيع نيرو، از ديدگاه دامنه اي همواره در حال تغيير و ارتباط آن با توسعه اقتصادي
61. شناسايي پديده فيليكر ولتاژ ناشي از بهره برداري ترانسهاي جوشكاري و حذف اين پديده از شبكه توزيع
62. شيوه مناسب برق رساني در داخل شهرهاي بزرگ(پايه هاي تلسكوپي چند منظوره)
63. شركتهاي توزيع در چرخه عمر سازماني
64. ضريب تلفات در خطوط توزيع با بار ناپيوسته
65. طراحي هوشمند شبكه هاي توزيع در دو سطح ولتاژ
66. طراحي بهينه شبكه هاي توزيع نيرو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
67. طرح هماهنگي عايقي تجهيزات شبكه توزيع به روش متداول
68. طرح روشهاي نوين براي تسريع در وصول مطالبات

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *