دانلود پایان نامه بازخوانی نوری حروف(ocr)

دانلود پایان نامه بازخوانی نوری حروف(ocr)

پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

چکیده:
در این پایان نامه مبانی نظري و جنبه هاي کاربردي مبحث بازشناسی نوري حروف بصورت جامع مورد بررسی قرار می گیرند و زیر بخش ها و بلوك هاي پردازشی آن معرفی می گردند.
باید آنها را در عملیات پردازشی همچنین خصایص و پیچیدگی هاي مختص نگارش زبان فارسی که یک نرم افزار خود لحاظ نماید، بیان خواهد شد. همچنین روشهایی سریع و دقیق براي بازشناسی متن چاپی فارسی معرفی می شود که مبتنی بر جداسازي زیر کلمات به حروف و زیرحروف سازنده آنها بوده است و فرآیند بازشناسی در چندین مرحله، با استفاده از طبقه بندي هاي شبکه عصبی تقویت شده انجام می گیرد. جداسازي زیر کلمات، همواره یکی از مشکل ترین بخش هاي بازشناسی متون فارسی و عربی بوده است. کمترین اشتباه در فرآیند جداسازي موجب گسترش خطا در فرآیند کلی بازشناسی می شود. نرم افزارهاي معروف تجاري فارسی و لاتین معرفی، و قابلیت ها و نقاط قوت و ضعف آنها تشریح خواهد می شوند. در آخر هم پیشنهادهایی در مورد انتخاب راهکارهاي مناسب به منظور تصریح در حصول یک نرم افزار کارآمد براي زبان فارسی ارائه می گردد. مخاطب این پروژه، دانش آموختگان رشته هاي فنی هستند که قصد دارند درباره این حوزه اطلاعات مقدماتی کسب نمایند.

میتوانید این پایان نامه را در 116 صفحه از این لینک دانلود کنید

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *