دانلود پایان نامه مقایسه روشهای محاسبه آبشستگی در پایه پلها با بکارگیری داده های اندازه گیری

پایان نامه مقایسه روشهای محاسبه آبشستگی در پایه پلها

عنوان پایان نامه: مقایسه روشهای محاسبه آبشستگی در پایه پلها با بکارگیری داده های اندازه گیری
مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد عمران- گرایش : سازه های هیدرولیکی

چکیده :
چون یکی از مهمترین دلایل تخریب پلها بخصوص در مواقع سیلابی، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل میباشد. تعیین عمق آبشستگی موضعی اطراف پایههای پل، نقش بسیار مهمی در طراحی پلها در مقابل این پدیده مخرب ایفا میکند. این مهم با استفاده از معادلات تجربی انجام میشود. این معادلات توسط محققان مختلف و با استفاده از آزمایشهای گوناگون وعمدتاً با روش رگرسیون بدست آمده اند. برای تعیین میزان دقیق عمق آبشستگی، استفاده از معادلاتی که خطای کمتری دارند لازم و ضروری بنظر میرسد.
در این پایاننامه، با استفاده از دادههای صحرایی به مقایسه معادلات آبشستگی پرداخته شده است و معادلاتی که از خطای کمتری نسبت به بقیه روشها برخوردار هستند، انتخاب و جهت استفاده در کارهای عملی معرفی شدهاند. همچنین بدلیل اینکه بیشتر معادلات آبشستگی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی بدست آمدهاند، در این تحقیق با استفاده از داده های صحرایی، رابطه جدیدی جهت تخمین عمق آبشستگی ارائه شده است. این رابطه بیشتر پارامترهای مؤثر در آبشستگی را دربردارد و از دقت خوبی برخوردار میباشد. همچنین مقایسه نتایج این رابطه با روابط دیگر و آمار واقعی نشان می دهد که رابطه جدید از دقت بیشتری برخوردار است.

میتوانید این پایان نامه را در ۲۲۴ صفحه به رایگان از این لینک دانلود کنید


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *