95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

95 مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

1-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان متحرک برای حرکت‌های با جابجایی زیاد
2-تحلیل کمانش ورق FGM‌ بر اساس تئوری سطح خنثی فیزیکی
3-یک معادله جدید برای راندمان اکسرژی کلکتورهای حرارتی فتوولتائیک خورشیدی بر اساس نرخ اتلافات اکسرژی
4-بررسی مسئله انتقال حرارت گذرای معکوس در تخمین شدت یک چشمه حرارتی خطی در صفحات FGM به روش گرادیانی مزدوج
5-تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل‌کننده مکانیکی
6-انتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد وهدایت در محفظه متخلخل حاوی قطعه جامد
7-مطالعه عددی انتقال حرارت اجباری در یک مجرا با دیواره موجدار سینوسی و بررسی هندسی مجرا جهت استفاده در مبدل های حرارتی صفحه- فین فشرده
8-بررسی تاثیر بر هم کنش پارامترهای فشار ،زمان و طول زمانی پاشش سوخت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزلی
9-شبیه سازی کشش عمیق فلزات به کمک اصطکاک با ورقگیر هشت قسمتی
10-شناسایی غیرمخرب مکان و اندازه یک حفره در یک جسم دو بعدی با استفاده از اندازه‌گیری‌های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی
11-OPTIMIZATION THE DESIGN OF A HIGH PRESSURE INTENSIFIER PUMP COMPONENTS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
12-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر انرژی شکست و استحکام کششی درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
13-تحلیل خزشی دیسک دوار غیر همگن با ضخامت متغیر
14-A new insight into the nonlinear vibration of dagger shaped atomic force microscope cantilevers by considering the Hertzian contact theory
15-تحلیل عددی اثر فشارنوسانی بر بهبود شکل‌دهی در فرآیندهیدروفرمینگ لوله های خمیده به روش اجزای محدود
16-بررسی تغییرات دما در تایر خودروهای سنگین در اثر افزایش بارگذاری
17-بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت
18-بررسی اثر افزودن نانوذرات رس در خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن-الیاف شیشه جهت بکارگیری در فن رادیاتور خودرو
19-ارزیابی پارامترهای مؤثر بر دقت روش بدون المان گالرکین در حل مسائل مکانیک جامدات
20-تحلیل مسائل شکل دهی فلزات بر اساس قابلیت روش بدون المان RPIM
21-تاثیر اصطکاک بین سنبه و ورق در شبیه سازی فرایند کشش عمیق در تحلیل غیر خطی اکسی سیمتریک با نرم افزار ABAQUS
22-آنالیز حرارتی و بهینه سازی یک هواگرمکن تشعشعی متخلخل جدید، با استفاده از روش طولهای مجزا، در میدان دو بعدی مستطیلی
23-تحلیل فرآیند اکستروژن پیچشی در قالب با سطح مقطع بیضوی با استفاده از روش کران بالا

24-بررسی تحلیلی و عددی ارتعاشات تیر ایزوتروپیک با سطح مقطع متغیر25-مطالعه اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی
26-طراحی و ساخت دستگاه تست شمع موتور
27-طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک
28-کنترل پایداری خودروی هیبرید با استفاده از موتورهای الکتریکی
29-شبیه سازی پیل سوختی ومقایسه تأثیرات شاراکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC
30-بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط آلومینیومی با افزایش زاویه شکل دهی، در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه به صورت دو مسیره
31-جانمایی مناسب وسایل احتراقی؛ راهکاری در جهت بهبود کیفیت هوای داخل
32-شبیه سازی سه‌بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی به روش اجزای محدود
33-بررسی اهرم بندی سیستم فرمان رک و پینیون در خودروی آپادانا و تعیین هندسه بهینه
34-طراحی یک سیستم انرژی بر تولید همزمان با کارایی بالا برای استفاده در بخش تجاری
35-انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی حاوی محیط متخلخل دارای تولید انرژی یکنواخت، در شرایط مرزی مختلف
36-کمانش ورق بیضی شکل در دستگاه مختصات بیضوی به روش ریلی ریتز
37-بررسی اثر پوشش شیشه‌ای بر بازده گردآورنده‌های حرارتی فتوولتائیک خورشیدی
38-بررسی خواص مکانیکی و خستگی Al6061 با ساختار UFG حاصل از پروسه ECAP
39-تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار FGM با ضخامت متغییر طبق تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم به روش DQ
40-بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری جهت بالا بردن راندمان سرمایشی
41-تحلیل ارتعاشی تیر اویلر- برنولی ترک‌دار با دو ترک لبه باز
42-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان دو‌منطقه‌ای برای استفاده در شبکه‌های متحرک
43-رویکرد میکرو مکانیک برای بررسی آسیب های خستگی مواد مرکب
44-بررسی عددی و تجربی تاثیر فشار نوسانی بر نیروی شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه ای شکل
45-محاسبه‌ی نیروی نورد گرم میل‌گرد در پاس‌های گرد-بیضی-گرد با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود
46-یافتن موقعیت بهینه جهت نصب بخاری دیواری در یک اتاق به روش عددی
47-شبیه سازی اجزای محدود تولید قطعه T شکل آلومینیومی به روش هیدروفرمینگ لوله
48-نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خطوط انتقال سیال
49-تحلیل تغییر شکل پوسته استوانه ای FGM به روش GDQM
50-خمش تیر خمیده ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک
51-Single-Phase Heat Transfer in Laminar Flow in Microchannel
52-بررسی عددی انتقال حرارت در جریان آرام بر روی موانع مربعی متصل به دیواره کانال
53-بررسی عددی اثر میزان شیب در جداره فوقانی حفره ذوزنقه و نیز اثر ترتیب گرمایش جداره عمودی حفره بر انتقال حرارت
54-Three-dimensional simulation and Parametric Study of Multistage hot Roll-Forging Process by the Finite Element Method
55-شبیه سازی عددی فشرده سازی پودردر درون قالب برای پیش بینی چگالی خام و نحوه توزیع آن در قطعات تولیدی در فرآیند متالورژی پودر
56-مدلسازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی سطوح عمودی با آرایشی از فین های مستطیلی
57-بهینه سازی عملکرد شومینه و اندازه گیری پارامتر های مؤثر بر بازده آن
58-تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری استوانه‌های FGM به روش بدون المان
59-ارتعاش آزاد تیر اویلر– برنولی با استفاده از روش تجزیه اصلاح شده Adomian
60-مطالعه عددی تاثیرتغییر شکل پره مستطیلی برضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد، برروی سطوح عمودی با پره مستطیلی عمودی
61-Torsional Buckling of Nonhomogeneous Cylindrical Shells
62-بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان اکسرژی یک بویلر صنعتی
63-تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی- زمانی
64-تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم ABAQUS
65-بررسی تاثیر مولیبدن بر دوقلویی های مکانیکی و اندازه دانه فولاد پرمنگنز Fe-33Mn-3Si-2Al
66-بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفیوژ با استفاده ازشبیه سازی عددی
67-تحلیل غیرخطی صفحات دایروی کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک با تئوری مرتبه سوم
68-تحلیل عددی کار سیال در یک چرخه‌ی استاندارد هوای اتکینسون
69-بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti–6Al–4V
70-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر مقاومت به ضربه درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
71-کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود
72-بررسی تأثیر گردباد پشت توربین باد بر توان تولیدی توربین در مزارع بادی
73-Reduce Energy Consumption Using Pinch Technology
74-Investigation of Micro Internal Combustion Engine from Thermodynamic
75-مقایسه بین سیکل ساده توربین گازی وسیکل مجهزبه خنک کن مه پاش از دیدگاه اگزرژی
76-تعیین تعداد مراحل قالبهای پیش فرم در فرآیند رول فورجینگ داغ چند مرحله ای به روش اجزاء محدود
77-افزایش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم در فرایند کشش عمیق گرم
78-تحلیل نظری اثر پارامترهای مختلف اقلیمی بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری
79-پیش بینی نیرو در فرایند اکستروژن معکوس قطعات توخالی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
80-وابستگی پاسخ سیستم درمحدوده قفل شوندگی به حاصلضرب جرم درمیرایی در ارتعاشات ناشی ازجریان گردابی
81-بررسی یک صفحه مستطیلی تحت بارگذاری فشاری ونیروی گسترده یکنواخت برشی با تکیه گاه ساده به روش اجزاء محدود
82-مقایسه ی حل گرهای استاتیک ضمنی و دینامیک صریح در شبیه سازی شکل‌دهی غلتکی کانال متقارن
83-بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره ذوزنقه ای تحت زوایای مختلف
84-تأثیر جهت گیری بر موقعیت بهینه عایق در دیوار یک ساختمان با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک
85-بهینه سازی مصرف انرژی در تایر
86-New Flow Regimes in Microsystems
87-تعیین پروفیل سایشی غلتک‎های نورد گرم ورق با شبکه‎های عصبی و بهینه‎سازی توسط الگوریتم ژنتیک
88-ممیزی انرژی ساختمان در استان خوزستان و ارائه راهکار با بازگشت سرمایه از نگاه ملی و مصرف کننده
89-روشهای مدلسازی و شبیه سازی ویژگیهای مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری
90-مقایسه فرایند هیدروفرمینگ فشار بالا و فرایند هیدروفرمینگ فشار پایین به روش اجزای محدود
91-بررسی دو مدل‌ نسبت گرمایی ویژه‌ی گاتوفسکی و برانت، برای تخمین دمای هوای درون سیلندر با مدل آزاد سازی گرما در موتور احتراق داخلی
92-مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی، تئوری و المان محدود برای فرآیند کشش سیم مسی
93-A FEM Study of front tension and back tension effects in cold foil rolling process
94-طراحی مبدل حرارتی برای لیزر صنعتیCO2 با جریان محوری سریع گاز
95-On Buckling Phenomena in Functionally Graded Pressurized Cylindrical Shells Resting on an Elastic Foundation

دانلود مقالات

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *