۹۵ مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات

مقالات الاستیسیته و پلاستیسیته

۹۵ مقاله در موضوع الاستیسیته، پلاستیسیته، و شکل دهی فلزات رو با ورود به لینک داده شده می تونید دانلود کنید:

۱-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان متحرک برای حرکت‌های با جابجایی زیاد
۲-تحلیل کمانش ورق FGM‌ بر اساس تئوری سطح خنثی فیزیکی
۳-یک معادله جدید برای راندمان اکسرژی کلکتورهای حرارتی فتوولتائیک خورشیدی بر اساس نرخ اتلافات اکسرژی
۴-بررسی مسئله انتقال حرارت گذرای معکوس در تخمین شدت یک چشمه حرارتی خطی در صفحات FGM به روش گرادیانی مزدوج
۵-تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل‌کننده مکانیکی
۶-انتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد وهدایت در محفظه متخلخل حاوی قطعه جامد
۷-مطالعه عددی انتقال حرارت اجباری در یک مجرا با دیواره موجدار سینوسی و بررسی هندسی مجرا جهت استفاده در مبدل های حرارتی صفحه- فین فشرده
۸-بررسی تاثیر بر هم کنش پارامترهای فشار ،زمان و طول زمانی پاشش سوخت بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزلی
۹-شبیه سازی کشش عمیق فلزات به کمک اصطکاک با ورقگیر هشت قسمتی
۱۰-شناسایی غیرمخرب مکان و اندازه یک حفره در یک جسم دو بعدی با استفاده از اندازه‌گیری‌های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی
۱۱-OPTIMIZATION THE DESIGN OF A HIGH PRESSURE INTENSIFIER PUMP COMPONENTS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
۱۲-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر انرژی شکست و استحکام کششی درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
۱۳-تحلیل خزشی دیسک دوار غیر همگن با ضخامت متغیر
۱۴-A new insight into the nonlinear vibration of dagger shaped atomic force microscope cantilevers by considering the Hertzian contact theory
۱۵-تحلیل عددی اثر فشارنوسانی بر بهبود شکل‌دهی در فرآیندهیدروفرمینگ لوله های خمیده به روش اجزای محدود
۱۶-بررسی تغییرات دما در تایر خودروهای سنگین در اثر افزایش بارگذاری
۱۷-بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت
۱۸-بررسی اثر افزودن نانوذرات رس در خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن-الیاف شیشه جهت بکارگیری در فن رادیاتور خودرو
۱۹-ارزیابی پارامترهای مؤثر بر دقت روش بدون المان گالرکین در حل مسائل مکانیک جامدات
۲۰-تحلیل مسائل شکل دهی فلزات بر اساس قابلیت روش بدون المان RPIM
۲۱-تاثیر اصطکاک بین سنبه و ورق در شبیه سازی فرایند کشش عمیق در تحلیل غیر خطی اکسی سیمتریک با نرم افزار ABAQUS
۲۲-آنالیز حرارتی و بهینه سازی یک هواگرمکن تشعشعی متخلخل جدید، با استفاده از روش طولهای مجزا، در میدان دو بعدی مستطیلی
۲۳-تحلیل فرآیند اکستروژن پیچشی در قالب با سطح مقطع بیضوی با استفاده از روش کران بالا

۲۴-بررسی تحلیلی و عددی ارتعاشات تیر ایزوتروپیک با سطح مقطع متغیر۲۵-مطالعه اثر نسبت کشش بر منحنی حد گسیختگی در فرآیند هیدروفرمینگ با سنبه سر کروی
۲۶-طراحی و ساخت دستگاه تست شمع موتور
۲۷-طراحی و ساخت سایبان کولرهای آبی با استفاده از بنرهای استوک
۲۸-کنترل پایداری خودروی هیبرید با استفاده از موتورهای الکتریکی
۲۹-شبیه سازی پیل سوختی ومقایسه تأثیرات شاراکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC
۳۰-بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط آلومینیومی با افزایش زاویه شکل دهی، در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه به صورت دو مسیره
۳۱-جانمایی مناسب وسایل احتراقی؛ راهکاری در جهت بهبود کیفیت هوای داخل
۳۲-شبیه سازی سه‌بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی به روش اجزای محدود
۳۳-بررسی اهرم بندی سیستم فرمان رک و پینیون در خودروی آپادانا و تعیین هندسه بهینه
۳۴-طراحی یک سیستم انرژی بر تولید همزمان با کارایی بالا برای استفاده در بخش تجاری
۳۵-انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی حاوی محیط متخلخل دارای تولید انرژی یکنواخت، در شرایط مرزی مختلف
۳۶-کمانش ورق بیضی شکل در دستگاه مختصات بیضوی به روش ریلی ریتز
۳۷-بررسی اثر پوشش شیشه‌ای بر بازده گردآورنده‌های حرارتی فتوولتائیک خورشیدی
۳۸-بررسی خواص مکانیکی و خستگی Al6061 با ساختار UFG حاصل از پروسه ECAP
۳۹-تحلیل ترموالاستیک دیسک دوار FGM با ضخامت متغییر طبق تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم به روش DQ
۴۰-بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری جهت بالا بردن راندمان سرمایشی
۴۱-تحلیل ارتعاشی تیر اویلر- برنولی ترک‌دار با دو ترک لبه باز
۴۲-تولید شبکه‌ی بی‌سازمان دو‌منطقه‌ای برای استفاده در شبکه‌های متحرک
۴۳-رویکرد میکرو مکانیک برای بررسی آسیب های خستگی مواد مرکب
۴۴-بررسی عددی و تجربی تاثیر فشار نوسانی بر نیروی شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله در قالب جعبه ای شکل
۴۵-محاسبه‌ی نیروی نورد گرم میل‌گرد در پاس‌های گرد-بیضی-گرد با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود
۴۶-یافتن موقعیت بهینه جهت نصب بخاری دیواری در یک اتاق به روش عددی
۴۷-شبیه سازی اجزای محدود تولید قطعه T شکل آلومینیومی به روش هیدروفرمینگ لوله
۴۸-نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خطوط انتقال سیال
۴۹-تحلیل تغییر شکل پوسته استوانه ای FGM به روش GDQM
۵۰-خمش تیر خمیده ساندویچی با هسته ویسکوالاستیک
۵۱-Single-Phase Heat Transfer in Laminar Flow in Microchannel
۵۲-بررسی عددی انتقال حرارت در جریان آرام بر روی موانع مربعی متصل به دیواره کانال
۵۳-بررسی عددی اثر میزان شیب در جداره فوقانی حفره ذوزنقه و نیز اثر ترتیب گرمایش جداره عمودی حفره بر انتقال حرارت
۵۴-Three-dimensional simulation and Parametric Study of Multistage hot Roll-Forging Process by the Finite Element Method
۵۵-شبیه سازی عددی فشرده سازی پودردر درون قالب برای پیش بینی چگالی خام و نحوه توزیع آن در قطعات تولیدی در فرآیند متالورژی پودر
۵۶-مدلسازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی سطوح عمودی با آرایشی از فین های مستطیلی
۵۷-بهینه سازی عملکرد شومینه و اندازه گیری پارامتر های مؤثر بر بازده آن
۵۸-تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری استوانه‌های FGM به روش بدون المان
۵۹-ارتعاش آزاد تیر اویلر– برنولی با استفاده از روش تجزیه اصلاح شده Adomian
۶۰-مطالعه عددی تاثیرتغییر شکل پره مستطیلی برضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد، برروی سطوح عمودی با پره مستطیلی عمودی
۶۱-Torsional Buckling of Nonhomogeneous Cylindrical Shells
۶۲-بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر راندمان اکسرژی یک بویلر صنعتی
۶۳-تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی- زمانی
۶۴-تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم ABAQUS
۶۵-بررسی تاثیر مولیبدن بر دوقلویی های مکانیکی و اندازه دانه فولاد پرمنگنز Fe-33Mn-3Si-2Al
۶۶-بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفیوژ با استفاده ازشبیه سازی عددی
۶۷-تحلیل غیرخطی صفحات دایروی کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک با تئوری مرتبه سوم
۶۸-تحلیل عددی کار سیال در یک چرخه‌ی استاندارد هوای اتکینسون
۶۹-بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti–۶Al–۴V
۷۰-بررسی تجربی اثر پارامترهای جوشکاری صفحه داغ بر مقاومت به ضربه درزجوش قطعات ترموپلاستیکی
۷۱-کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود
۷۲-بررسی تأثیر گردباد پشت توربین باد بر توان تولیدی توربین در مزارع بادی
۷۳-Reduce Energy Consumption Using Pinch Technology
۷۴-Investigation of Micro Internal Combustion Engine from Thermodynamic
۷۵-مقایسه بین سیکل ساده توربین گازی وسیکل مجهزبه خنک کن مه پاش از دیدگاه اگزرژی
۷۶-تعیین تعداد مراحل قالبهای پیش فرم در فرآیند رول فورجینگ داغ چند مرحله ای به روش اجزاء محدود
۷۷-افزایش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم در فرایند کشش عمیق گرم
۷۸-تحلیل نظری اثر پارامترهای مختلف اقلیمی بر عملکرد آب شیرین کن خورشیدی تقطیری
۷۹-پیش بینی نیرو در فرایند اکستروژن معکوس قطعات توخالی به کمک شبکه عصبی مصنوعی
۸۰-وابستگی پاسخ سیستم درمحدوده قفل شوندگی به حاصلضرب جرم درمیرایی در ارتعاشات ناشی ازجریان گردابی
۸۱-بررسی یک صفحه مستطیلی تحت بارگذاری فشاری ونیروی گسترده یکنواخت برشی با تکیه گاه ساده به روش اجزاء محدود
۸۲-مقایسه ی حل گرهای استاتیک ضمنی و دینامیک صریح در شبیه سازی شکل‌دهی غلتکی کانال متقارن
۸۳-بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حفره ذوزنقه ای تحت زوایای مختلف
۸۴-تأثیر جهت گیری بر موقعیت بهینه عایق در دیوار یک ساختمان با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک
۸۵-بهینه سازی مصرف انرژی در تایر
۸۶-New Flow Regimes in Microsystems
۸۷-تعیین پروفیل سایشی غلتک‎های نورد گرم ورق با شبکه‎های عصبی و بهینه‎سازی توسط الگوریتم ژنتیک
۸۸-ممیزی انرژی ساختمان در استان خوزستان و ارائه راهکار با بازگشت سرمایه از نگاه ملی و مصرف کننده
۸۹-روشهای مدلسازی و شبیه سازی ویژگیهای مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری
۹۰-مقایسه فرایند هیدروفرمینگ فشار بالا و فرایند هیدروفرمینگ فشار پایین به روش اجزای محدود
۹۱-بررسی دو مدل‌ نسبت گرمایی ویژه‌ی گاتوفسکی و برانت، برای تخمین دمای هوای درون سیلندر با مدل آزاد سازی گرما در موتور احتراق داخلی
۹۲-مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی، تئوری و المان محدود برای فرآیند کشش سیم مسی
۹۳-A FEM Study of front tension and back tension effects in cold foil rolling process
۹۴-طراحی مبدل حرارتی برای لیزر صنعتیCO2 با جریان محوری سریع گاز
۹۵-On Buckling Phenomena in Functionally Graded Pressurized Cylindrical Shells Resting on an Elastic Foundation

دانلود مقالات


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *