پایان نامه مقدمه ای بر فلر و مقالات مرتبط با آن

پایان نامه مقدمه ای بر فلر و مقالات مرتبط با آن

فلر دودكش يا لوله عمودي امتداد يافته اي است كه بعنوان يكي از قسمتهاي ضروري در چاه هاي نفت ، پالايشگاه ها ، پتروشيمي ها و كارخانه مواد شيميايي جهت سوختن گازها و مايعات زائد ، قابل اشتعال و سمي ، تخليه شده ، بكار مي رود و مي تواند از بروز خطرات آتش سوزي ها ، انفجار و صدمه ديدن كاركنان جلوگيري نمايد . در واقع فلر مواد قابل اشتعال و سمي و بخارات خورنده را به تركيبات كم ضررتر تبديل مي نمايد . فلرها همواره حين فعاليت گرما و صدا توليد مي كنند (آلودگي زيست محيطي) ، ميزان و نوع گازهاي انتشار يافته از فلر تابع راندمان احتراق و نوع گاز ارسالي به فلر مي باشد . بررسي كاهش شبكه فلر از دو جهت كلي حائز اهميت مي باشد ، اول آنكه گازهاي ارسالي به فلر داراي ارزش اقتصادي قابل توجهي بوده و نكته دوم تاثيرات مخرب زيست محيطي ناشي از احتراق تركيبات فوق الذكر در فلر است (موضوع مورد بررسي در اين پايان نامه) . بنابراين پرداختن به موضوع فلر بستر مناسبي براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح كشور و كل دنيا بشمار مي آيد . بر اساس اطلاعات بانك جهاني در سال 2005 ،كل 13/ 28 ميليون تن و سهم 2 / گازهاي گلخانه اي توليد شده در دنيا،توسط فلرها 213 ميليون تن بوده و ايران با توليد 5 درصدي در رتبه دوم دنيا بعد از نيجريه قرار دارد كه اين مقدار معادل 14 بيليون متر مكعب گاز طبيعي به ارزش 10 ميليارد دلار مي باشد.حال آنكه اين مقدار گاز مي تواند براي اهداف ديگري از جمله توليد انرژي مورد استفاده قرار گيرد.تا كنون در ايران طرحي به منظور بازيابي تركيبات ارسالي به فلر واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيميايي اجرا نشده است.در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي يكي از مهمترين مسائل مربوط به محيط زيست، دفع مناسب گازهاي هيدروكربني زائد موجود در واحدها و مجتمع هاي صنعتي است . از متداولترين روش هاي موجود، سوزاندن اين گازهاست. روش ها و تجهيزات متفاوتي جهت انجام اين كار موجود است، كه بنا به ماهيت هاي متفاوت اين مواد مي توان از آنها استفاده نمود. متداول ترين نوع اين تجهيزات فلرها هستند..فلرها تجهيزات مناسبي جهت سوزاندن گازهاي زائد و رهاسازي آنها در محيط مي باشند. احتراق در انتهاي بالايي دودكش فلر و در ارتفاع، جايي كه آتشخان فلر و جرقه زن ها قرار گرفته اند،انجام مي گيرد. شبكه فلر داراي اجزاء و محدودكننده هايي مي باشد كه لازم است در طراحي فلر، دقيقاًًً مورد توجه قرار گرفته و بطور صحيح بكار برده شوند. در اين نوشتار ضمن پرداختن به ضرورت سوزاندن گازهاي زائد و روشهاي دفع اين مواد، تأثيرات اين نوع تجهيزات بر محيط زيست مورد بررسي قرار گرفته، فاكتورهاي تأثيرگذار در طراحي و ملاحظات خاص طراحي اين تجهيزات آورده شده اند تا طراح يا اپراتور بتواند با شناخت اين عوامل به عملكرد بهتر اين سيستمها كمك كند. همچنين ضمن ارائه قسمتهاي مختلف فلر و كاركرد هركدام از اجزاء سازنده آن، مراحل طراحي فلر ارائه شده است.

با ورود به لینک زیر می توانید پایان نامه را دانلود کنید:

دانلود پایان نامه

اشتراک گذاری این نوشته