نقش HSE در بهره وری سازمان ها

نقش HSE در بهره وری سازمان ها

تغيير و تحولات چندين دهه صنعت ورود به عصر جديد يا عصر فرا صنعتي و عصر اطلاعات وعصر ارتباطات حاصل پيدايش سيستم هاي مديريتي مختلف در سازمان ها بوده است. بر اثر بهبود سيستم هاي مديريتي نتايج بسيار مفيدي براي سازمان پديدار مي شود كه از مهمترين آنها مي توان به بهره وري در سازمان اشاره نمود. بي گمان رشته اقتصادي جوامع در گروه نرخ رشد بهره وري آنان باشد به طوري كه در كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد پويا كشورهايي هستند كه داراي بهره وري در سيستم هاي خود مي باشند.
از طرفي روزانه شاهد حوادث، بيماريهاي مختلفي در سازمان هستيم كه با زيانهاي مستقيم و غير مستقيم خود سازمانها را تحت تاثير قرار مي دهند لذا وجود يك رابطه مستقيم بين بهره وري و رعايت اصول، بهداشت و محيط زيست از بديهيات است بررسي ديدگاه هاي مختلف بهره وري معلوم مي نمايد كه در همه آنها يك ركن بعنوان عامل تعيين كننده در ميزان بهره وري مشترك است و آن نيروي كار (كارگر) مي باشد . از بررسي عوامل موثر در مديريت HSE نيز چنين بر مي آيد كه نيروي انساني بعنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست مي باشد. بنابراين هر شرايطي كه بتواند نسبت به حفظ و صيانت نيرووي انساني منجر شود در واقعه باعث بهبود وضعيت بهره وري و HSE سازمان خواهد شد.
ديدگاه هاي مختلف در باره بهره وري- عوامل موثر در بهره وري يك سازمان – علل و عوامل اساسي بروز حوادث وبيماريهاي ناشي از كار – نقطه اشتراك بين بهره وري و مديريت HSE – ارتباط بين بهره وري و HSE
اهداف اين مقاله :

  • افزايش ارائه راهكارهاي مناسب جهت بستر سازي فرهنگ ايمني در سازمان
  • تفاهم فكري جهت كاهش حوادث و ارايه راه حل هاي مناسب تجزيه و تحليل حوادث
  • توسعه و بهبود ارتباط كاري بين كارشناسان ايمني موسسات و كارگاه ها و همچنين مديران
  • بهبود زمينه هاي ارتقاء جايگاه ايمني بهداشت و محيط زيست در سازمان

در اين مقاله سعي شده نقش HSE را در افزايش بهره وري نشان داد و با توجه به اينكه افزايش بهره وري نيز موجب رشد اقتصادي سازمان مي شود لذا به اين مسئله بايد تاكيد گردد كه هرچقدر وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست بهتر شود بهره وري سازمان افزايش مي يابد و متعاقبا به همان مقدار سازمان رونق اقتصادي خواهد داشت.

نویسندگان: محمدحسن سجادی،محمدرضا گل محمدی،حسن رضایی

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *