بررسي ميزان آلاينده هاي خروجي از دودكش كارخانه سيمان سامان كرمانشاه

بررسي ميزان آلاينده هاي خروجي از دودكش كارخانه سيمان سامان كرمانشاه

مقاله بررسي ميزان آلاينده هاي خروجي از دودكش كارخانه سيمان سامان كرمانشاه در سال 91-1390

از آنجا كه سيمان در بخشهاي مختلف بكار رفته و در صنايع بسياري نقشي كليدي ايفا مي كند. صنعت آن از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار مي باشد. اما فرايند توليد اين ماده بنحوي است كه در مراحل مختلف آن از آلودگيهاي زيادي در محيط منتشر مي گردد. در اين راستا، آلودگي هوا از مهمترين مسائل زيست محيطي اين صنعت بشمار مي رود. گرد و غبار عمدتا در مراحلي مانند استخراج، حمل و نقل، انبار و آسياب كردن مواد اوليه و محصول توليد مي گردد. براي مهار كردن آن ميتوان از روشهاي متعددي مانند استفاده از انواع مختلف فيلترها، محبوس كردن تجهيزات ، استفاده از اسپريهاي آبي با يا بدون سورفكتانت ، كف كننده ها، جايگزين كننده هاي شيميايي و الكهاي بادي بهره گرفت.
مهمترين آلاينده هاي ديگر شامل NO2 , SO2, CO, CO2 هستند كه داراي دو منشا اصلي يعني واكنشهاي شيميايي مواد اوليه در اثر حرارت و سوخت مصرفي كارخانه مي باشند. كنترل انتشار هر كدام از اين آلاينده ها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و در تحقيقات علمي زيادي مورد بحث قرار گرفته است. بطور خلاصه مي توان گفت كه استفاده از مواد اوليه و سوختي كه حاوي مقادير كمتري از تركيبات نيتروژن و گوگرد باشندف بهمراه بكارگيري سيستمهاي عملياتي حرارتي مدرن با طراحي اصولي تر مي تواند اثر زيادي در كاهش ميزان انتشار اين آلاينده ها داشته باشد.

كليد واژه ها: کارخانه سيمان، ذرات معلق، گازهاي آلاينده، کرمانشاه

نویسندگان: علي الماسي، فاطمه اسدي، ميترا محمدي، فروغ فرهادي، زهرا عطافر، راضيه خاموطيان، احمد محمدي

ارسال کننده: عباس طاهری

دانلود مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *