کتاب بیوشیمی عمومی مهدی ایپکچی | جلد اول

کتاب بیوشیمی عمومی

کتاب بیوشیمی عمومی مهدی ایپکچی | جلد اول

کتاب بیوشیمی عمومی (جلد اول) نوشته مهدی ایپکچی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد که درباره شیمی مواد متابولیک هست رو به صورت PDF در 448 صفحه از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به 100 سال نمی رسد ولیکن در طول 50 سال اخیر پیشرفت های خیلی چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه بیوشیمی (Biochemie) برای اولین مرتبه در سال 1877 توسط F.Hoppe-seyler وضع گردیده است و تحت این عنوان شناخت و تغییر و تبدیل مواد شیمیایی موجود در سلول زنده (اعم از گیاه و جانور) مورد مطالعه قرار می گیرد. این نوع مواد به مواد متابولیک موسوم می باشند و قسمتی از علم بیوشیمی که در آن نحوه تشکیل و تحلیل آنها بررسی می گردد به متابولیسم نامیده می شود که خود شامل تشکیل (anabolism) و تحلیل (catabolism) می باشد.

فهرست مطالب کتاب بیوشیمی عمومی

تاریخچه بیوشیمی

انتشارات بیوشیمی

مواد متابولیک

 • ترکیبات کانی
 • ترکیبات آلی

فصل اول: کربو هیدرات ها

 • بخش یکم: خواص عمومی کربو هیدرات ها
 • بخش دوم: طبقه بندی کربو هیدرات ها

فصل دوم: چربی ها

 • بخش اول: طبقه بندی چربی ها

فصل سوم: پروتئین ها

 • بخش اول: طبقه بندی اسیدهای آمینه
 • بخش دوم: طبقه بندی پروتئین ها
 • بخش سوم: مشخصات عمومی پروتئین ها
 • بخش چهارم: واکنش های رنگی پروتئین ها و اسیدهای آمینه

فصل چهارم: اسیدهای نوکلئیک و نوکلئو پروتئین ها

 • بخش اول: اسیدهای نوکلئیک
 • بخش دوم: نوکلئو پروتئین ها

فصل پنجم: آنزیم ها و کوانزیم ها

 • بخش اول: آنزیم ها
 • بخش دوم: کوانزیم ها

فصل ششم: ویتامین ها

 • بخش اول: ویتامین های محلول در چربی
 • بخش دوم: ویتامین های محلول در آب

دانلود کتاب بیوشیمی عمومی

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *