پایان نامه سيستمهاي سنكرونايزينگ نيروگاه -کارشناسی برق

پایان نامه سيستمهاي سنكرونايزينگ نيروگاه

پایان نامه سيستمهاي سنكرونايزينگ نيروگاه -کارشناسی برق

پایان نامه سيستمهاي سنكرونايزينگ نيروگاه
مقطع : کارشناسی برق-قدرت

چکيده

بدون شک تأمين پايداري نيروگاه، شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الکتريکي بمنظور جلوگيري از وارد آمدن خسارت به اجزاء آنها و نيز جلوگيري از قطعي برق از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در صورتيکه هنگام اتصال ژنراتور به شبکه يا اتصال باس بارها و خطوط به يکديگر موازي هستند بخصوصي(سنکرونايزينگ) در نظر گرفته نشوند، پايداري فوق الذکر ممکن است از دست برود و خسارات شديدي را به دنبال داشته باشد. سيستم سنکرون نيروگاه با بررسي شرائط ولتاژهاي دو سر کليد و نيز صدور فرمان بستن کليدهاي قدرت، وظيفه اتصال بخش توليد )ژنراتور ( را به شبکه، بدون بروز هرگونه شرائط ناپايدار برعهده دارد. بطور خلاصه سنکرونايزينگ مي تواند شامل اندازه گيري و کنترل اختلاف دامنه، فرکانس و زاويه فاز ولتاژهاي دوسر کليد قدرت باشد که بسته به دستي يا اتوماتيک بودن، صدور فرمان بستن کليد توسط رله يا اپراتور صورت مي پذيرد. در صورتيکه در هيچکدام از طرفين کليد ژنراتوري وجود نداشته باشد، سنکرونايزينگ تنها شامل اندازه گيري سيگنالهاي فوق الذکر خواهد بود که اين حالت مربوط به مواقعي است که دو باسبار يا خط را بهم متصل مي کنيم. اما در صورت وجود ژنراتور مي توان با در نظر گرفتن ولتاژ طرف ديگر کليد بعنوان رفرنس، مشخصات ولتاژ ژنراتور را بگونه اي تغيير داد که مقادير اختلاف دامنه، فرکانس و زاويه فاز دو سر کليد به محدوده هاي مجاز برسند، آنگاه به صدور فرمان بستن کليد بصورت دستي يا خودکار مبادرت مي گردد.

فهرست مطالب پایان نامه سيستمهاي سنكرونايزينگ نيروگاه

چکيده
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: مقدمه اي بر اصول سنکرونايزينگ
1-1- مراحل اصلي سنکرونايزينگ خودکار
1-2- مراحل اصلي سنکرونايزينگ دستي
1-3- سنکرونايزينگ نيروگاه و شبکه
1-4- سنکرونايزينگ خطوط و باسبارها
1-5- سنکرونايزينگ نامطلوب و عواقب آن
1-5- سنکرونايزينگ در حالت بي برق dead bus/line mode
فصل دوم: معرفي رله هاي Synchrotact
2-1- مقدمه
2-2- قابليت اطمينان و امنيت بالا
2-3- مشخصات فني رله هاي خانوادSynchrotact ه
فصل سوم: معرفي اجمالي نرم افزار SynView
3-1 – مقدمه
3-2 – قابليتهاي اصلي نرم افزار SynView
3-3 – منوهاي اصلي نرم افزارSynView
فصل چهارم : بررسي تابلوي MSP (Modular Synchronizing Panel)
4-1- مقدمه
4-2 – تجهيزات کنترلي محلي
4-3 – ميترهاي اندازه گيري انرژي
4-4 – ترانسديويرهاي مدل DME442 و U539
4-5 – ترمينالهاي بکار رفته در تابلوي MSP
4-6- کابلهاي بکار رفته در تابلوي MSP
4-7 – رله هاي کمکي بکار رفته در تابلوي MSP
4-8- کليدهاي مينياتوري بکار رفته در تابلوي MSP
4-9- انجام تست سنکرونايزينگ
نتيجه گيري و پيشنهادات
مراجع


دانلود پایان نامه از انجمن نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *