نقش تجزیه وتحلیل مطلوبیت درتصمیم گیریهای مدیریت منابع انسانی

روانشناسان صنعت و سازمان ، تجزيه وتحليل مطلوبيت را به عنوان كوششي ارزشمند به منظور كمي كردن ارزش سهم روانشناسي براثر بخشي سازمان موردتوجه قرارداده اند. تجزيه وتحليل مطلوبيت روشي براي دستيابي به اين هدف از طريق ارائه راه حلي براي پيش بيني مالي خاص ، براساس ابتكارات منابع انساني با درنظر گرفتن اصول علمي است . اساسا، تجزيه وتحليل مطلوبيت ارائه كننده طرزتفكري درباره تصميم گيريهاي منابع انساني به منظور ايجاد حقايق ، فرضيات و اعتقادات دربرابر تصميم گيريهاي صريح تر،سيستماتيك تر و منطقي تر است .
همچنين ، تجزيه وتحليل مطلوبيت توسط بسياري ازمحققان به عنوان وسيله اي موثر براي مديريت در تصميم گيري درمورد چگونگي اجراي ابتكارات و تصميمات منابع انساني موردتوجه قرار گرفته است .
اگرچه ، مطالعات تجزيه وتحليل مطلوبيت به طور مكرر براي انتخاب دستورالعملهامورداستفاده قرارگرفته است اما، محققان تجزيه وتحليلهاي مشابه هزينه /منفعت را براي ساير مداخلات منابع انساني نظير مديريت بازخورد عملكرد، آموزش ، ترفيع ، گزينش واستخدام و تغييرات پرسنلي / تعليق به كار گرفته اند. اين مطالعات و ساير مطالعات ديگر،دليلي است براي شناسايي دقيق بازده مالي كه در مسير طراحي سرمايه گذاريها براي اصلاح يا بهبود بازدهي كاركنان مشخص مي شود. به هر ترتيب ، موسسات جديد ازتجزيه وتحليل مطلوبيت به منظور تصميم گيري در سياستهاي جديدمنابع انساني استفاده مي كنند .
نخستين هدف اين مقاله ، شناسايي دليل عدم استفاده مكرر و مستمر ازتجزيه وتحليل مطلوبيت به عنوان عامل ياري رسان در تصميم گيريهاي مديريتي است .براي دستيابي به اين هدف ، ابتدا اين مقاله به مسايل غيرمعمول مي پردازد كه تحت عنوان تجزيه وتحليل مطلوبيت رشد كرده اند. دوم ، اگر تجزيه وتحليل مطلوبيت مورداستفاده مديران قرار گيرد، مي بايد نسبت به دقيق بودن اين موضوع مجاب شوند. بنابراين ، قابليت اعتماد و اعتبار تجزيه وتحليل مطلوبيت موردبحث قرار مي گيرد، به خصوص ، در اين بخش داده هايي كه در شمول يا عدم شمول محاسبه مطلوبيت قرار دارند نظير انحراف استاندارد عملكرد منابع انساني يا اطلاعات مربوط به بازارهاي كار خارجي و منابع غيرانساني براي عملكرد بررسي مي شوند. همچنين ، فرضيات و مفاهيم نظريه اندازه گيري عملكرد منابع انساني به عنوان دارايي موردبحث قرار مي گيرد. درنهايت ، درحالي كه سودمندي استفاده از تجزيه وتحليل مطلوبيت براي تصميم گيري مورد بررسي قرارمي گيرد، به شناسايي دلايل كاهش نتايج تجزيه وتحليل مطلوبيت هنگام تصميم گيري توسط مديران نيز پرداخته مي شود.


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *