نقش تجزیه وتحلیل مطلوبیت درتصمیم گیریهای مدیریت منابع انسانی

روانشناسان صنعت و سازمان ، تجزیه وتحلیل مطلوبیت را به عنوان کوششی ارزشمند به منظور کمی کردن ارزش سهم روانشناسی براثر بخشی سازمان موردتوجه قرارداده اند. تجزیه وتحلیل مطلوبیت روشی برای دستیابی به این هدف از طریق ارائه راه حلی برای پیش بینی مالی خاص ، براساس ابتکارات منابع انسانی با درنظر گرفتن اصول علمی است . اساسا، تجزیه وتحلیل مطلوبیت ارائه کننده طرزتفکری درباره تصمیم گیریهای منابع انسانی به منظور ایجاد حقایق ، فرضیات و اعتقادات دربرابر تصمیم گیریهای صریح تر،سیستماتیک تر و منطقی تر است .
همچنین ، تجزیه وتحلیل مطلوبیت توسط بسیاری ازمحققان به عنوان وسیله ای موثر برای مدیریت در تصمیم گیری درمورد چگونگی اجرای ابتکارات و تصمیمات منابع انسانی موردتوجه قرار گرفته است .
اگرچه ، مطالعات تجزیه وتحلیل مطلوبیت به طور مکرر برای انتخاب دستورالعملهامورداستفاده قرارگرفته است اما، محققان تجزیه وتحلیلهای مشابه هزینه /منفعت را برای سایر مداخلات منابع انسانی نظیر مدیریت بازخورد عملکرد، آموزش ، ترفیع ، گزینش واستخدام و تغییرات پرسنلی / تعلیق به کار گرفته اند. این مطالعات و سایر مطالعات دیگر،دلیلی است برای شناسایی دقیق بازده مالی که در مسیر طراحی سرمایه گذاریها برای اصلاح یا بهبود بازدهی کارکنان مشخص می شود. به هر ترتیب ، موسسات جدید ازتجزیه وتحلیل مطلوبیت به منظور تصمیم گیری در سیاستهای جدیدمنابع انسانی استفاده می کنند .
نخستین هدف این مقاله ، شناسایی دلیل عدم استفاده مکرر و مستمر ازتجزیه وتحلیل مطلوبیت به عنوان عامل یاری رسان در تصمیم گیریهای مدیریتی است .برای دستیابی به این هدف ، ابتدا این مقاله به مسایل غیرمعمول می پردازد که تحت عنوان تجزیه وتحلیل مطلوبیت رشد کرده اند. دوم ، اگر تجزیه وتحلیل مطلوبیت مورداستفاده مدیران قرار گیرد، می باید نسبت به دقیق بودن این موضوع مجاب شوند. بنابراین ، قابلیت اعتماد و اعتبار تجزیه وتحلیل مطلوبیت موردبحث قرار می گیرد، به خصوص ، در این بخش داده هایی که در شمول یا عدم شمول محاسبه مطلوبیت قرار دارند نظیر انحراف استاندارد عملکرد منابع انسانی یا اطلاعات مربوط به بازارهای کار خارجی و منابع غیرانسانی برای عملکرد بررسی می شوند. همچنین ، فرضیات و مفاهیم نظریه اندازه گیری عملکرد منابع انسانی به عنوان دارایی موردبحث قرار می گیرد. درنهایت ، درحالی که سودمندی استفاده از تجزیه وتحلیل مطلوبیت برای تصمیم گیری مورد بررسی قرارمی گیرد، به شناسایی دلایل کاهش نتایج تجزیه وتحلیل مطلوبیت هنگام تصمیم گیری توسط مدیران نیز پرداخته می شود.


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *