دانلود پایان نامه مهندسی برق مخابرات طراحی و شبيه سازی فيلتر ميان گذر

طراحی و شبيه سازی فيلتر ميان گذر

طراحی و شبيه سازی فيلتر ميان گذر UWB در محدوده فرکانسی 1-2 GHz

چکیده

فیلترهای پهن باند ازجمله ادوات پرکاربرد در بسیاری از سیستم های مخابراتی ازجمله سیستم های راداری و نیز سیستم های راديويی می باشد.شايد بتوان تحقق اين فیلترها را فقط در برخی از ساختارهای خاص مايكرو استريپی و استريپ لاينی جستجو کرد.

هدف از اين پروژه طراحی يک فیلتر فوق پهن باند با استفاده از ساختار استريپ لاين است که در محدودة فرکانسی GHz 2 – 1 مقدار ضريب انتقال S21 آن به اندازه صفر دسیبل نزديک باشد و میزان ريپل آن حداکثر 2dB باشد و همچنین مقدار ضريب انعكاس S11 در اين محدودة فرکانسی، کمتر از 10dB- باشد .

برای پیاده سازی فیلتر از ترکیب ساختارهای پايین گذر و میان گذر استفاده کرده ايم .در اين گزارش دو نوع فیلتر میان گذر ديگر نیز معرفی شده اند که از نظر ابعاد بسیار بهینه تر از ساختار فعلی بوده و از قواعد مربوط به فیلترهای فوق پهن باند ساسپندد پیروی می کند. اين طرح در چندين مرحله در نرم افزار CST طراحی و اپتیمايز شده و به عنوان يكی ديگر از روشهای طراحی فیلترهای فوق پهن باند در اين پايان نامه آورده شده است .نتايج سنتز اولیه فیلترها به همراه تحلیل تمام موج آنها در دو نرم افزار CST و HFSS که دو نرم افزار قدرتمند در زمینه تحلیل مدارات مايكروويوی می باشند در متن پايان نامه موجود می باشد.

کلیدواژه: فیلتر پهن باند – فیلتر استريپ لاينی – فیلتر میان گذر


فهرست مطالب:

فصل اول: آشنایی با انواع فیلترها

 • فیلتر چیست؟
 • محدوده فرکانسی امواج مايكروويو
 • فیلتر پايین گذر
 • فیلترهای میان گذر
 • فیلترهای فوق پهن باند يا UWB
 • چند نمونه از فیلترهای فوق پهن باند به همراه پاسخ فرکانسی آنها
 • نمونهای از فیلترهای فوق پهن باند با استفاده از رزوناتورها


فصل دوم: استریپ لاین

 • مقدمه
 • خطوط انتقال امواج الكترومغناطیس
 • ساختار هندسی استريپ لاين
 • روابط و فرمولها


فصل سوم: طراحی و شبیه سازی

 • مقدمه
 • طراحی قسمت پايین گذر
 • فیلتر بیضوی مرتبه 5
 • فیلتر بیضوی مرتبه 3
 • فیلتر بیضوی مرتبه 9
 • طراحی قسمت میان گذر
 • سری کردن دو ساختار قبلی


فصل چهارم: انواع دیگری از ساختارهای میانگذر در باند 2-1 گیگاهرتز

 • ترکیب پايین گذر- بالا گذر
 • ترکیب پايین گذر-میان گذر
 • ساختار خط نواری معلق


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

ضمایم

 • مبدل امپدانس چبی شف
 • ترجمه کد فرترن
 • تابع بیضوی نمونه مرتبه فرد
 • مقايسه نتايج شبیهسازی
 • محاسبه مقادير gi برای تابع تبديل چبی شف
 • تابع تبديل باترورث، چبی شف و چبی شف معكوسمنابع و مراجع

 

دانلود در پایان نامه مهندسی برق-مخابرات: طراحی و شبيه سازی فيلتر ميان گذر UWB در محدوده فرکانسی 1-2 GHz

برای دانلود پایان نامه باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *