پایان نامه ارشد الکترونیک-طراحي و پياده سازي الگوريتم استخراج اطلاعات ..

فراصوت

موضوع پایان نامه: طراحي و پياده سازي الگوريتم استخراج اطلاعات از سيگنالهاي آزمون غير مخرب
مقطع : کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده:
در این پایان نامه روشی جدید برای طراحی موجک بهینه با معیار بهترین تقریب غیرخطی سیگنال ارائه شده است. عملکرد این روش بر روی سیگنال های استاندارد بررسی شده و سپس بعنوان یک نمونه کاربرد عملی از این روش برای نویز زدایی از سیگنالهای اکوی فراصوت که کاربرد وسیعی در آزمون غیر مخرب دارد استفاده می گردد. بهبود عملکرد موجک طراحی شده نسبت به موجک استاندارد از سه جهت مورد بررسی قرار گرفته است. موجک طراحی شده قابلیت بهبود کیفیت(نسبت سیگنال به نویز SNR)نسبت به موجک های استاندارد دارد که این قابلیت از اهمیت زیادی در بهبود کیفیت سیگنالهای بدست آمده در آزمون های فراصوت برخوردار است, چراکه بهبود سیگنال منجر به دقت بیشتر در تشخیص نقص خواهد شد. ضمنا این قابلیت باعث می شود که بتوان از آن بعنوان پیش پردازشگر تخمین تاخیر استفاده کرد و ذقت تخمین تاخیر را بهبود بخشید. علاوه بر این موجک بهینه میتواند مشخصه های سیگنال که در اثر وجود نقص در ماده مورد بررسی بوجود می ایند را بخوبی آشکار سازد. این مشخصه ها را میتوان برای تقسیم بندی نوع آسیب به یک شبکه عصبی اعمال نمود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد موجک طراحی شده به روش پیشنهادی عملکردی تا 1.5dB بهتر از موجک های استاندارد در نویززدایی در سیگنال های استاندارد مورد بررسی دارد. علاوه بر این نتایج آزمایش برروی داده های اندازه گیری شده نمایانگر بهبودی در حد 1dB نسبت به موجک استاندارد است. همچنین نتیجه بررسی ها برروی داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که موجک طراحی شده قابلیت بالایی در برجسته تر نمودن مشخصه های نقص در سیگنال داشته و عملکردی بهتر از موجک های استاندارد دارد.

فهرست عناوین
فصل اول: آزمون غير مخرب
مقدمه
اهداف آزمون غير مخرب
اطمينان از صحت و قابليت اطمينان محصول .
جلوگيري از بروز حادثه .
كمك در فرآيند طراحي
كنترل فرآيند توليد
كاهش هزينه توليد
دسته بندي روش هاي تست غير مخرب
پردازش سيگنال در آزمون غير مخرب
كاربرد موجك در آزمون غير مخرب
نتيجه گيري
فصل دوم: نويززدايي
مقدمه
تقريب غير خطي در پايه ها
شبكه وفقي موجك براي فضاي Besov
تخمين غير خطي در پايه ها
روش تضعيف ضرايب ايده آل
روش انتخاب ضرايب ايده آل
تخمين گر آستانه اي
آستانه گيري با موجك
خاصيت همواركنندگي وفقي (Adaptive Smoothing)
آستانه گيري مستقل از جابجايي
تخمين واريانس نويز
تخمين غير خطي در پايه ها در حضور نويز رنگي
انتخاب ضرايب ايده آل در حضور نويز رنگي
تخمين با آستانه گيري در حضور نويز رنگي
نتيجه گيري
فصل سوم: تخمين تأخير كلاسيك
مقدمه
تفسير پردازش گرها
پردازش گر راث
تبديل همدوسي هموار شده (SCOT)
تبديل فاز (PHAT)
فيلتر Eckart
نتيجه گيري
فصل چهارم: موجك تطبيق يافته در حوزه فركانس
مقدمه
آشكارسازي سيگنال
خواص يك موجك براي داشتن تفكيك چندگانه
به دست آوردن تابع مقياس از يك موجك
خواص طيف دامنه موجك
تطبيق موجك
تطبيق دامنه
طراحي موجك بهينه براي اكوي فراصوت
نتيجه گيري
فصل پنجم: الگوريتم طراحي موجك بهينه
مقدمه
موجك بهينه
معيار موجك بهينه
پارامتري سازي ضرايب فيلتر
حداقل سازي معيار فيلتر بهينه
الگوريتم حداقل سازي
فصل ششم: نتايج شبيه سازي و آزمايش
مقدمه
عملكرد فيلتر بهينه براي سيگنالهاي شبيه سازي شده.
نويززدايي
نتايج شبيه سازي براي سيگنالهاي استاندارد
نتايج شبيه سازي براي نويززدايي از سيگنالهاي شبيه سازي شده فراصوت
نتايج شبيه سازي براي تخمين تأخير سيگنال اكوي شبيه سازي شده
نتايج عملي
طراحي موجك بهينه براي آزمايش
نويززدايي
آزمايش بر روي نمونه چشم گاو
نتيجه گيري
فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهاد
پيوست الف: تبديل موجك و تفكيك چندگانه
۱-الف تحليل تفكيك چندگانه يكه متعامد
۲-الف تبديل موجك پيوسته
مراجع

میتوانید متن کامل این پایان نامه را به فرمت pdf و در 112 صفحه از اینجا در بخش طلایی انجمن نواندیشان دریافت نمایید.

برای دانلود پایان نامه باید عضو طلایی درجه یک تالار گفتگو شوید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *