بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه دموکراسی

انسان در کجا زندگی می کند؟ چگونه و تا چه حد می تواند با محیط پیرامون ارتباط برقرار سازد؟ و یا بشناسد؟ از چه چیزهایی متأثر می گردد؟ و بر اساس کدام تأثیرات می اندیشد؟ اینها سوالات اساسی فلسفه امروزند و بخش مهمی از این سوالات مربوط به حیطه ای از کار معماران یعنی فضاست. در این مقاله نیز سعی در پاسخگویی به برخی از این سوالات شده است.
بر اساس تعریف فلسفی امروزین از مفهوم فضا و شهر و در نتیجه فضای شهری و شناخت حاصله از دموکراسی، میتوان دریافت که فضای شهری به عنوان ارتباط دهنده متقابل رفتارها و روابط، تعریف کننده هویت مکانی و دربرگیرنده فردیت اجتماعی انسانهاست و در این نگاه عرصه ای است جهت اصول آزادی و برابری که مهمترین عناصر شکل گیری دموکراسی است.

کلمات کلیدی: فضا، شهر، فضای شهری، دموکراسی

نویسنده: حسین صدری

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *