مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

طرح و اجرای تأسیسات برقی

مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها مبحث سیزدهم از مباحث مقررات ملی ساختمان ایران است که بـه عنـوان فراگیرترین ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بی تردید نقش مؤثری در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشـت، سـلامت وصرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن ضمن تأمین اهداف مـذکور موجـب ارتقـای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمانها میگردد. براساس این اهمیت، تدوین مقررات ملّی ساختمان که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مهندسی ساختمان کشور محـسوب مـیشـود بیش از دو دهه است که توسـط وزارت مـسکن و شهرسـازی آغـاز و بـا مـشارکت جامعه مهندسی کشور و در قالب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته های تخصصی مباحث، سازماندهی و بی وقفه سیر تکامل خود را طی نموده است. در ایـن مـسیر ضمن تکمیل و تجدیدنظر مباحث از پیش تعریف شده و مطابقت آنها با مقتضیات شرایط کشور از حیث اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی، تدوین مباحث جدیدی هم در دستور کار قرارگرفته است که پس از تدوین نهایی و طی مراحل تصویب در اختیار جامعه مهندسـی قـرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارک فنی متعددی نظیر مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ها، استانداردها و مشخصات فنی در کشور منتشر می شود و استفاده کنندگان لازم اسـت به تفاوت های آنها از نظر هدف از تهیه هر مدرک، لازم الاجرا بودن، قلمرو، حـدود تفصیل، محتوا و سایر ویژگی های خاص هر مدرک توجه داشته باشند .

مبحث سیزدهم این سری مباحث را با عنوان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها از لینک زیر می تونید دانلود کنید:

نام فایل: مبحث سیزدهم طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *