پروژه عدالت در شهر (کودکان و خدمات شهری)

پروژه عدالت در شهر

پروژه عدالت در شهر : کودکان و خدمات شهری توسط عبدالحسین کلانتری، آرش نصر اصفهانی و هاشم آرام و با نظارت رحمت ا… صدیق سروستانی تحت عنوان گزارش ۱۷۸ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در خرداد ۱۳۹۲ تهیه شد که فایل PDF اون از لینک داده شده قابل دانلود هستش.

پروژه عدالت در شهر

فهرست مطالب پروژه عدالت در شهر (کودکان و خدمات شهری):

پیشگفتار

کلیات

بیان مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق

ادبیات
ادبیات نظری

  • فقر کودکان
  • کودک آزاری
  • گزارش سالیانه یونیسف از وضعیت کودکان
  • فقر شهری و محرومیت
  • رفاه و سلامت کودکان در مناطق شهری

روش شناسی
روش تحقیق

یافته ها
یافته های تحقیق

  • فقر کودکان
  • سلامت کودکان
  • خشونت علیه کودکان
  • توزیع امکانات شهری مرتبط با کودکان
  • شهر دوستدار کودک

نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری

منابع

چکیده
کودکان عموماً در طرح های توسعه شهری نادیده گرفته می شوند. حتی می توان گفت ساخت و سازها و اجرای پروژه های توسعهای در شهرها اغلب از زمین بازی کودکان کاسته و فضای عمومی را بیش از پیش برای آنها ناامن می کند. امروزه بر این مسئله تاکید میشود که بازی، خصوصاً بازی های پرتحرک لازمه رشد مناسب کودک هستند. اما نیاز کودکان به بازی همواره با موانع متعددی خصوصاً در مناطق شلوغ و پرجمعیت شهر مواجه شده و محدودیت های فراوانی برای آنها ایجاد می کند. شاید یکی از عوامل گسترش بازیهای رایانه ای و کمتحرکی کودکان در شهرهای بزرگ را بتوان ناامنی فزاینده در فضاهای عمومی برای کودکان دانست. شهرداری تهران که گسترش فضاهای تفریحی، فراغتی و ورزشی را در اولویت برنامه های کاری خود دارد میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی کودکان داشته باشد. امروزه می دانیم که سرمایه گذاری بر روی کودکان می تواند از بسیاری آسیبهای اجتماعی در آینده جلوگیری کند. این گزارش با عنایت به اهمیت توجه به کودکان، به سه مسئله اصلی فقر، سلامت و خشونت علیه کودکان در شهر تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در مناطق محروم شهری تعداد کودکان فقیر بیشتر و در نتیجه احتمال بروز کودک آزاری نیز بیشتر است؛ لذا به نظر می رسد توجه به وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمد و همچنین فراهم کردن زمینه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و آموزش خانواده ها میتواند در بهبود وضعیت کودکان موثر باشد. شرط برقراری عدالت اجتماعی، فراهم شدن فرصت برابر برای همه کودکان شهر است. از این جهت وظیفه شهرداری، مداخله به نفع کودکان در مناطق فقیرنشین و ارائه امکانات آموزشی و بهداشتی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان است. به طور کلی باید گفت که توجه به نیازهای کودکان در طرح های توسعه ای شهر تهران و حرکت به سمت شکل گیری شهر دوستدار کودک میتواند فضای زندگی بهتری را برای همه شهروندان فراهم کند.

کلیدواژه: عدالت اجتماعی، کودکان، شهرداری، کودک آزاری، شهر دوستدار کودک

دانلود پروژه عدالت در شهر (کودکان و خدمات شهری)

مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *