پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور (مطالعه موردی سه استان همدان ،کردستان و کرمانشاه) که توسط نوشین تدین طهماسبی و به راهنمایی دکتر شاه بختی رستمی و مشاوره دکتر سید محمد سادات حسینی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم از دانشگاه آزاد اسلامی در بهار ۱۳۹۲ ارائه شده رو به صورت pdf از پیوست می تونید دانلود کنید.

چکیده:
صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. در این تحقیق رابطه بین توسعه راه¬ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان ،کردستان وکرمانشاه دریک دوره ده ساله با آمار وارقام وترسیم نمودارراههای ساخته شده وآنالیزوبررسی آمارراه هاوآمارتعدادگردشگران بازدیدکننده ازسه استان در طی این دوره ده ساله توسط برنامه آماری ونیز مجتمع ها ی خدماتی -رفاهی وتیرپارک های ساخته شده آورده شده و با ترسیم نمودار رشد و جداول متعدد مقایسه انجام گردیده است که در مقایسه انجام گرفته ارتباط مستقیم این دو مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاثیر راهها به عنوان یکی از عوامل زیرساختی در توسعه صنعت گردشگری در سه استان مذکور می باشد، از تشریح و تحلیل سایر عوامل صرف نظر شده است. در نتیجه شناخت و تحلیل های پیشین چنین نتیجه می گیریم که استان همدان، کرمانشاه و کردستان با توجه به موقعیت جغرافیای، تاریخی از قابلیت های بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشند. این امر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی مناسب می باشد. تا نه تنها این استان ها را (بخصوص استان کرمانشاه و کردستان) از انزوا درآورده و آنها را به شبکه دسترسی های اصلی متصل نماید بلکه به دنبال آن اکثر نقاط توریستی را نیز که از این شبکه دور مانده اند، به این مهم پیوند دهد. تا با تسهیل ورود گردشگران به این مراکز توریستی، هر چه بیشتر تاثیر و اهمیت راهها و شبکه حمل ونقل در توسعه گردشگری نمایان شود.

کلمات کلیدی: توریسم ،صنعت گردشگری ،راه ،حمل ونقل

فهرست مطالب پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور :

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
کاربردهای متصور از تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه ها(اصلاحات فنی و تخصصی)به صورت مفهمومی و عملیاتی
روش انجام تحقیق
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
مشکلات تحقیق

فصل دوم :ادبیات نظری
مقدمه
توریسم و توریست
کیفیت خدمات
تعریف گردشگری
جهانگردی یا گردشگری
اشکال عمده توریسم
ارکان صنعت گردشگری
نقش زیر ساختارها در توسعه صنعت گردشگری
ارتباط حمل ونقل و گردشگری
حمل ونقل
ارکان حمل ونقل
مفهوم حمل ونقل به لحاظ اقتصادی
اشکال جهانگردی از نظر نوع وسیله نقلیه (حمل ونقل)
انتقال مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکس
مدل سیستم حمل ونقل
عوامل موثر در توسعه حمل ونقل
اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل
حمل ونقل و جهانگردی در مسیر تاریخ
حمل ونقل در مسیر تاریخ ایران
موانع توسعه گردشگری در ایران از نقطه نظرات مختلف

فصل سوم:ویژگیهای مناطق مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی مناطق مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه

فصل چهارم :یافته های تحقیق
مقدمه
تحلیل داده های آماری
یافته های استنباطی و آزمون فرضیات

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از آمارها
جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

نام فایل: پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *