دانلود مقالات وجزوات مهندسی معدن مقالات چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

لیست 39 مقاله ارائه شده دراین کنفرانس به همراه نام نویسندگان مقالات که لینک های دانلود درپست بالایی ارائه شدند

1
بررسی راههای موثر کمینه کردن طول پرتاب سنگ معدن فسفاتاسفوردی
عباس آقاجاني بزازي
2
بهینه سازی عملیات حفاری و انفجار معادن روباز بااستفاده از نرم افزار delpat

علي صالحي
حميد عابد زاده
احمد نصيري نصب
3
تاثیر سیستم های درزه ها بر نتایج چالزنی و آتشباری معدن مسسونگون آذربایجان
سيد هادي حسيني
حميد آقا بابايي
4
شبیه سازی حفاری تونل البرز با توجه به پارامترهایژئومکانیکی
حسين همتي كيا
كوروش شهريار
حميد منصوري
5
طراحی سیستم نگهداری تونل شماره 5 معدن زغال سنگ البز غربی
علي سعيدي
جواد يوسفي
سيد سهيل اقبال دوست
علي فتحي
مسعودرشيدي

6
آنالیز و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی مناطقاطراف سرچشمه کرمان
علي احمدي
حجت الله رنجبر
7
ارائه یک الگوریتم بهینه سازی برای بدست آوردناتوماتیک پارامترهای واریوگرام تئوری (Cardiogram AutoModeling)
بهرنگ كوشا وند
حميد آقا بابايي
8
بررسی توزیع تیتانیوم درتوده شرقی کانسار آهنآنومالی شمالی بافق درمرحله اکتشاف مقدماتی
پيمان افضل
محمد رضا محوي
9
بلوک بندی و تخمین زمین آماری ذخیره کانسار مسسونگون باااستفاده ازنرم افزار GSLIB
محسن حسيني
مهدي سوهاني
10
پتروگرافی و مینرالوگرافی منطقه هارینو، شمال شرقسرچشمه، با نگرشی ویژه بر اکتشافات مقدماتی
محمد رضا شايسته فر
حجت الله رنجبر
پرهام ابونصر شيراز
11
تعبیر و تفسیر داده های گراویمتری و مگنتومتری بخشمرکزی آنومالی شمالی بافق

حسين رشيدي گويا
12
شبیه سازی زمین آماری ناپیوستگی ها در معادن سنگساختمانی

جواد غضنفري نيا
رضا الوان اردستاني
محمد كاظميان فر
13
مرزبندی بهینه بلوکهای کانسنگ و باطله در معدن تپهسرخ از مجتمع معادن ایرانکوه با استفاده از کریجینگ شاخص
مرتضي عابديني
14
مطالعات ژئوالکتریکی درمنطقه نوغاب بیرجند
حميد ثابتي
سپيده جوان شير

15
ارزیابی توانایی نرم افزار gold size در تعیین دانهبندی مواد ریزدانه

سوده هاشمي
سعيد كريمي نصب
محمد رضا شايسته فر
سيد علي سيد باقري
16
افزایش کارایی وتغییر طرح مدار فلوتاسیون کارخانهزغالشویی زرند

محمود اسكندري سياه كوهي
صمد بنيسي
عباس سام
17
اهمیت کاربردی روش آنالیز خطوط رگرسیون برایارزیابی کارآیی کارخانه های زغالشویی

مجتبي بهاالديني
صمد بنيسي
18
بررسی تاثیر نحوه افزودن مواد شیمیایی بر مدارفلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند

حميد رضا وكيلي
صمد بنيسي
19
بررسی سایش گلوله و ارائه معیاری برای تشخیص گلولههای نامطلوب
عباس افظلي
صمد بنيسي
20
بررسی کارایی پارچه *****های مختلف برای مدار*****اسیون کارخانه زغالشویی زرند

احد ايرامنش
صمد ينيسي
21
بررسی مقایسه ای نحوه آماده سازی و آنالیز نمونه درکارخانه زغالشویی زرند با استاندارد ASTM

حسين نوبخت
صمد بنيسي
حجت الله رنجبر
22
بررسی نقش عوامل کانی شناسی در فرآوری کانسنگ هایمس پورفیری سرچشمه

حسين صاحبي
صمد بنيسي
محمد رضا شايسته فر
23
بهینه سازی مدار دایناویرپول کارخانه زغالشویی زرند

سيد محمد مصلحي
صمد بنيسي
حسن حاج امين شيرازي
24
تعیین شاخص قابلیت شناوری برای فلوتاسیون کانیها
محسن يحيايي
صمد بنيسي
25
تکنولوژی جدید جدایش مغناطیسی با میدان ضربانی
حسام قاسمي كرم
بهرام رضايي
عباس سام
26
خصوصیت سنجی زغال سنگ منطقه همکار از نظر فرآوری
رضا كارزاني نژاد
صمد بنيسي
27
شرایط بهینه عملیاتی در کارخانه کانه آرایی آهنچادر ملو جهت کاهش فسفر
فرهاد عزيز افشاري
پرويز محمودي مشعوف
28
مطالعه و بررسی استحصال مشتقات فسفری از کانسنگفسفات به روش بیولیچینگ
محمد رضا بلور فروش
29
اصول عملی چکش اشمیت و نرمالیزه کردن مقادیر آن

مسعود رشيدي
علي فتحي
علي سعيدي
فرهاد احمدي شيخاني
30
بررسی تاثیر پارامترهای سختی نرمال و برشی درزه هادر انتشار امواج هارمونیک با فرکانسهای مختلف
حبيب الله علي اصغري
31
پیش بینی انفجار سنگ با تحلیل انرژی کرنش و لرزههای القایی در معدن
سودا دهخدا
هادي كيافر
32
تعیین سیستم نگهداری تونل راه آهن مرودشت بااستفاده از روش RMi

احسان سوري
33
طراحی و تهیه نرم افزار سیستم نگهداری به روش تجربیـ مورد خاص : ورودی تونل انتقال آب گاوشان

سيد حسين رضوي
علي سعيدي
34
بررسی اثر افزودنیهای سیالات حفاری پایه آبی برترشوندگی مینرالهای مخزن

مهدي عاقبتي
محمد رنجبر
رضا يونسي
35
جذب آسفالتین بر روی مینرال های سازنده مخازن نفتی
محمد رضا ملايري
محمد رنجبر
36
دفع آسفالیتین از سطح مینرالهای سنگ مخزن
رايا مطوريان
محمد رنجبر
37
کاربرد روش EvalـRock در ارزیابی سنگ منشاء منابعهیدروکربنی
محمد رضا شايسته فر
محمد رضا ملايري
38
شبیه سازی جریان در زون غیر اشباع سازه فروشویی مسسرچشمه با استفاده از مدل عددی Mseep

عاطفه همتي
غلامرضا كمالي

39
واردات زغال سنگ، آری یا نه؟
پيمان افضل
سيد كاظم اورعي

دانلود کنید


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *