دانلود مقالات وجزوات مهندسی معدن مقالات چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

لیست ۳۹ مقاله ارائه شده دراین کنفرانس به همراه نام نویسندگان مقالات که لینک های دانلود درپست بالایی ارائه شدند

۱
بررسی راههای موثر کمینه کردن طول پرتاب سنگ معدن فسفاتاسفوردی
عباس آقاجانی بزازی
۲
بهینه سازی عملیات حفاری و انفجار معادن روباز بااستفاده از نرم افزار delpat

علی صالحی
حمید عابد زاده
احمد نصیری نصب
۳
تاثیر سیستم های درزه ها بر نتایج چالزنی و آتشباری معدن مسسونگون آذربایجان
سید هادی حسینی
حمید آقا بابایی
۴
شبیه سازی حفاری تونل البرز با توجه به پارامترهایژئومکانیکی
حسین همتی کیا
کوروش شهریار
حمید منصوری
۵
طراحی سیستم نگهداری تونل شماره ۵ معدن زغال سنگ البز غربی
علی سعیدی
جواد یوسفی
سید سهیل اقبال دوست
علی فتحی
مسعودرشیدی

۶
آنالیز و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی مناطقاطراف سرچشمه کرمان
علی احمدی
حجت الله رنجبر
۷
ارائه یک الگوریتم بهینه سازی برای بدست آوردناتوماتیک پارامترهای واریوگرام تئوری (Cardiogram AutoModeling)
بهرنگ کوشا وند
حمید آقا بابایی
۸
بررسی توزیع تیتانیوم درتوده شرقی کانسار آهنآنومالی شمالی بافق درمرحله اکتشاف مقدماتی
پیمان افضل
محمد رضا محوی
۹
بلوک بندی و تخمین زمین آماری ذخیره کانسار مسسونگون باااستفاده ازنرم افزار GSLIB
محسن حسینی
مهدی سوهانی
۱۰
پتروگرافی و مینرالوگرافی منطقه هارینو، شمال شرقسرچشمه، با نگرشی ویژه بر اکتشافات مقدماتی
محمد رضا شایسته فر
حجت الله رنجبر
پرهام ابونصر شیراز
۱۱
تعبیر و تفسیر داده های گراویمتری و مگنتومتری بخشمرکزی آنومالی شمالی بافق

حسین رشیدی گویا
۱۲
شبیه سازی زمین آماری ناپیوستگی ها در معادن سنگساختمانی

جواد غضنفری نیا
رضا الوان اردستانی
محمد کاظمیان فر
۱۳
مرزبندی بهینه بلوکهای کانسنگ و باطله در معدن تپهسرخ از مجتمع معادن ایرانکوه با استفاده از کریجینگ شاخص
مرتضی عابدینی
۱۴
مطالعات ژئوالکتریکی درمنطقه نوغاب بیرجند
حمید ثابتی
سپیده جوان شیر

۱۵
ارزیابی توانایی نرم افزار gold size در تعیین دانهبندی مواد ریزدانه

سوده هاشمی
سعید کریمی نصب
محمد رضا شایسته فر
سید علی سید باقری
۱۶
افزایش کارایی وتغییر طرح مدار فلوتاسیون کارخانهزغالشویی زرند

محمود اسکندری سیاه کوهی
صمد بنیسی
عباس سام
۱۷
اهمیت کاربردی روش آنالیز خطوط رگرسیون برایارزیابی کارآیی کارخانه های زغالشویی

مجتبی بهاالدینی
صمد بنیسی
۱۸
بررسی تاثیر نحوه افزودن مواد شیمیایی بر مدارفلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند

حمید رضا وکیلی
صمد بنیسی
۱۹
بررسی سایش گلوله و ارائه معیاری برای تشخیص گلولههای نامطلوب
عباس افظلی
صمد بنیسی
۲۰
بررسی کارایی پارچه *****های مختلف برای مدار*****اسیون کارخانه زغالشویی زرند

احد ایرامنش
صمد ینیسی
۲۱
بررسی مقایسه ای نحوه آماده سازی و آنالیز نمونه درکارخانه زغالشویی زرند با استاندارد ASTM

حسین نوبخت
صمد بنیسی
حجت الله رنجبر
۲۲
بررسی نقش عوامل کانی شناسی در فرآوری کانسنگ هایمس پورفیری سرچشمه

حسین صاحبی
صمد بنیسی
محمد رضا شایسته فر
۲۳
بهینه سازی مدار دایناویرپول کارخانه زغالشویی زرند

سید محمد مصلحی
صمد بنیسی
حسن حاج امین شیرازی
۲۴
تعیین شاخص قابلیت شناوری برای فلوتاسیون کانیها
محسن یحیایی
صمد بنیسی
۲۵
تکنولوژی جدید جدایش مغناطیسی با میدان ضربانی
حسام قاسمی کرم
بهرام رضایی
عباس سام
۲۶
خصوصیت سنجی زغال سنگ منطقه همکار از نظر فرآوری
رضا کارزانی نژاد
صمد بنیسی
۲۷
شرایط بهینه عملیاتی در کارخانه کانه آرایی آهنچادر ملو جهت کاهش فسفر
فرهاد عزیز افشاری
پرویز محمودی مشعوف
۲۸
مطالعه و بررسی استحصال مشتقات فسفری از کانسنگفسفات به روش بیولیچینگ
محمد رضا بلور فروش
۲۹
اصول عملی چکش اشمیت و نرمالیزه کردن مقادیر آن

مسعود رشیدی
علی فتحی
علی سعیدی
فرهاد احمدی شیخانی
۳۰
بررسی تاثیر پارامترهای سختی نرمال و برشی درزه هادر انتشار امواج هارمونیک با فرکانسهای مختلف
حبیب الله علی اصغری
۳۱
پیش بینی انفجار سنگ با تحلیل انرژی کرنش و لرزههای القایی در معدن
سودا دهخدا
هادی کیافر
۳۲
تعیین سیستم نگهداری تونل راه آهن مرودشت بااستفاده از روش RMi

احسان سوری
۳۳
طراحی و تهیه نرم افزار سیستم نگهداری به روش تجربیـ مورد خاص : ورودی تونل انتقال آب گاوشان

سید حسین رضوی
علی سعیدی
۳۴
بررسی اثر افزودنیهای سیالات حفاری پایه آبی برترشوندگی مینرالهای مخزن

مهدی عاقبتی
محمد رنجبر
رضا یونسی
۳۵
جذب آسفالتین بر روی مینرال های سازنده مخازن نفتی
محمد رضا ملایری
محمد رنجبر
۳۶
دفع آسفالیتین از سطح مینرالهای سنگ مخزن
رایا مطوریان
محمد رنجبر
۳۷
کاربرد روش EvalـRock در ارزیابی سنگ منشاء منابعهیدروکربنی
محمد رضا شایسته فر
محمد رضا ملایری
۳۸
شبیه سازی جریان در زون غیر اشباع سازه فروشویی مسسرچشمه با استفاده از مدل عددی Mseep

عاطفه همتی
غلامرضا کمالی

۳۹
واردات زغال سنگ، آری یا نه؟
پیمان افضل
سید کاظم اورعی

دانلود کنید


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *