سند چشم انداز مریوان – برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان

سند چشم انداز مریوان

سند چشم انداز مریوان که در واقع سند چشم انداز برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان (98-94) می باشد و توسط شهرداری مریوان تهیه شده رو در 296 صفحه از لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

فهرست کلی مطالب سند چشم انداز مریوان :

فصل اول: نظام نامه
مقدمه
واژه های کلیدی
فرآیند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
فرآیند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
سازمان اجرایی و گردش کار
زمان بندی اجرا
نتایج برنامه
آیین نامه ها

فصل دوم: بررسی اسناد فرادست
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مواد مربوط به شهرداری ها)
سند توسعه استان کردستان
طرح تفصیلی شهر مریوان (1383)
مطالعات تجدیدنظر طرح تفصیلی شهر مریوان (1390)
طرح جامع گردشگری دریاچه زریبار (1390)
نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی وضع موجود شهر
بررسی شرایط راهبردی استان کردستان
شناخت شرایط راهبردی شهرستان مریوان
بررسی شرایط راهبردی شهر مریوان

فصل چهارم: بررسی وضعیت مدیریت شهری
مقدمه
بررسی وضعیت سازمان های وابسته به شهرداری مریوان
بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات و عملکرد شهرداری مریوان

فصل پنجم: تحلیل هزینه و درآمدهای شهرداری
بررسی هزینه های شهرداری مریوان در سالهای 1389 تا 1393
هزینه های جاری
بررسی درآمدهای شهرداری مریوان 1389 تا 1393
جمع بندی
نتیجه گیری

فصل ششم: تعیین چشم انداز
شرح نظرسنجی تعیین چشم انداز شهر مریوان
تحلیل فرم نظرسنجی تعیین چشم انداز
تعیین چشم انداز شهر مریوان
بیانیه چشم انداز کلانشهر مریوان

فصل هفتم: تعیین اهداف کیفی و کوتاه مدت
شناسایی موضوعات راهبردی شهرداری مریوان (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
تحلیل SWOT و تعیین اهداف کیفی
اولویت بندی اهداف کیفی با استفاده از تکنیک QSPM
تعیین اهداف کوتاه مدت شهرداری مریوان براساس محورهای چشم انداز و اهداف کیفی

فصل هشتم: پروژه های عمران شهرداری مریوان
مقدمه
بررسی و تعیین پروژه های عمرانی در جهت دستیابی به اهداف کلان
تعیین سهم هر برنامه از بودجه برنامه پنج ساله راهبردی شهرداری مریوان
تعیین سهم سالانه هر طرح
برآورد تعداد و هزینه پروژه های عمرانی

فصل نهم: برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی کارکنان و شهروندان
برنامه ریزی آموزشی – فرهنگی کارکنان شهرداری
برنامه ریزی آموزشی – فرهنگی شهروندان

فصل دهم: اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله

اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله شهرداری مریوان
نظام نامه کنترل، نظارت و بازنگری برنامه پنج ساله شهرداری مریوان

منابع و مأخذ
پیوست پرسشنامه ها

دانلود سند توسعه
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *