طرح جامع مراغه

طرح جامع مراغه

طرح جامع مراغه

طرح جامع مراغه توسط مهندسان مشاور نقش محیط در سال 1390 تهیه شده که سه جلد آن را به صورت PDF از لینک های داده شده می توانید دانلود کنید.

جلدهای سوم، چهارم و پنجم طرح جامع شهر مراغه برای دانلود قرار داده شده که شامل مباحث زیر هستن:

جلد های طرح جامع مراغه :

جلد سوم: تجزیه و تحلیل، استنتاج از بررسی ها

نتایج مربوط به شهر
تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر در وضع موجود
پیشبینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آینده
پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
ارزیابی امکانات رشد کالبدي و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداري در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات، توسط سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر
برآورد کمبود (کمی و کیفی) و نیازهاي عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی (شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آبهاي سطحی، تلفن، گاز و غیره)، خدمات رفاهی (آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضاي سبز و غیره) و سایر کارکردهاي اصلی شهر (تجاري، اداري و غیره) و امکانات رفع نیازهاي مزبور در آینده
تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرحریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گیرد
جمع بندي، تنظیم و مقایسه راه حل هاي بدست آمده براي رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگوهاي پیشنهادي به منظور تبادل نظر با سازمانهاي مسئول

جلد چهارم: ضوابط مقررات

اساس طرح جامع
كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري

جلد پنجم: برنامه ها و طرح های پیشنهادی

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدي شهر)
تعیین نحوه استفاده از اراضی شهر
نقشه مراحل مختلف توسعه آتی
نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
نقشه محدوده هاي پیشنهادي شامل حریم شهر و محدوده شهر
شبکه ارتباطی شهر مراغه ( خیابان هاي موجود و پیشنهادي ) درجه بندي و عرض شبکه ها سعی گردید حتی الامکان از مسیر هاي موجود و یا از زمین هاي بایر و آزاد براي سطح شبکه معابر
درجه بندي شبکه معابر پیشنهادي از لحاظ عرض معابر و حریم تقاطع ها
نقشه مرحله بندي اجراي پروژه خیابان ها و سایر پروژه هاي مربوط به شهرداري
نقشه شیب خیابان ها و نحوه دفع آبهاي سطحی در شهر
نقشه هاي مربوط به تفکیک وظایف شهرداري و سایر سازمانهاي مسئول در عمران شهر
کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري
پیش بینی نیازهاي آتی شهر در زمینه تاسیسات شهري (از قبیل آب، فاضلاب، برق و تلفن) با توجه به مطالعات سازمان هاي مسئول، تعیین اولویت ها و امکانات تامین آنها در دوره هاي برنامهریزي مورد نظر
پیش بینی نحوه ایجاد توسعه و تجهیزات شهري (کشتارگاه ها غسالخانه، گورستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره)
ارایه پیشنهادها و توصیه هاي کلی، در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد و توسعه اقتصادي شهر، به منظور تکمیل و تحقق هر چه بیشتر پیش بینی هاي طرح توسعه و عمران شهر
تهیه برنامه هاي توسعه و عمران شهر
برنامه عمرانی میان مدت شهر، شامل کلیه کارهاي عمرانی که طبق طرح توسعه و عمران شهر باید به وسیله شهرداري، سازمان هاي دولتی و سایر بخش ها در شهر به مرحله اجرا درآید
برنامه عمرانی کوتاه مدت ( 5 ساله شهرداري)، با توجه به مفاد قانون نوسازي و عمران شهري، با قوانین جایگزین آن
برنامه عمرانی کوتاه مدت ( 5 ساله) تفکیک شده، مربوط به سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر، مانند آموزش و پرورش، بهداري و غیره
گزارش هاي توجیهی، نمودارها و جدول هاي مربوط به زمان بندي برنامه ها، اولویت ها پیش بینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخش ها و دوره هاي اجرایی و همچنین سازمان و نیروي انسانی مورد نیاز، براي اجراي طرح ها و برنامه ها
پیوست ملاحظات پدافند غیرعامل

[button color=”blue” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” align=”right” link=”https://www.noandishaan.com/forums/thread154563.html” target=”_blank” radius=”5″ outer_border_color=”#” icon=”momizat-icon-download”]دانلود طرح[/button]

[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”5″ fontsize=”15″]مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.[/box]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *