اصول مدیریت نوسازی بافت فرسوده

مقدمه:
گرچه علم مديريت، اصول عام و شمول گستري دارد که بر نظريه هاي علمي متکي است، اما در رابطه با هر تخصصي و زمينة فعاليت، اصول خاصي مطرح مي شود که در ارتباط با همان نيز، بايد به کار گرفته شود. در مديريت شهري، به همين ترتيب، اصول خاصي بايد رعايت شود و در مديريت توسعه شهري ممکن است اصول تخصصي تري مد نظر باشد. در مورد مديريت نوسازي بافت هاي فرسوده، اصول مديريت اختصاصي مطرحمي شود که سعي شده است در ادامه معرفي شود.

درابتداي نوشتار حاضر، به آسيب شناسي مديريت انفعالي پرداخته مي شود و سپس عوامل رونق بخش شناسايي مي گردد. پس از آن رويکرد جهادي علمي معرفي و در پايان اصول مديريت نوسازي در اين رويکرد ارائه مي شود.

آسيب شناسي مديريت انفعالي و غير پوياي نوسازي

1- بافت هاي فرسوده، پرسش ها و ملاحظات آن
سال‌هاست که نظام اجرايي، سياستگزاري و حقوقي کشور در حل متفق و متحد مسائلي چون چگونگي حل معضل بافت‌هاي فرسوده، اقدام به نوسازي آنها و چگونگي اقدام به پيش‌گيري از توسعه روزافزون بافت‌هاي فرسوده با يکديگر چالش دارند.
سال‌هاست که پنداشت‌ها و تفاسير تک‌بعدي و يکسو‌نگرانه‌ بخشي، با اميد به حل معضل بافت فرسوده با يکديگر تقابل و سايش داشته و نهايتاً جز گذر و استمرار زمان و افزايش شتابدار نرخ فرسودگي چيز ديگري به همراه نداشته و پاسخ متقاعد‌کننده‌اي نيز فراسوي مسئولين قرار نگرفته است. در چنين شرايطي پرسش‌هاي زيادي از سوي مردم، مديران، دست‌اندرکاران، برنامه‌ريزان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران و خلاصه همه گروه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود که پاسخگويي به آنها بيش‌از‌پيش ضروري است‌.

برای مشاهده متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

اصول مديريت نوسازي بافت فرسوده


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *