بهره وری

بهره وری

بهره وری

اثر بخشی وکارآیی
درعلم مدیریت وبویژه مقوله بهره وری، دو واژه به ظاهرشبیه به هم مصطلح است که نیازبه توضیح وتعریف دارند:
۱- کارآیی: این واژه را معادل واژه efficiency آورده اند به معنای « انجام خوب کار» یا « انجامصحیح کار» است.
دراین معنا به ماهیت وکیفیت « روش کار» توجه نمی شود؛ (یا کمتر توجه می شود)بلکه بیشتر تأکید وتوجه بر انجام صحیح کاربر اساس روش تعیین شده است.
۲- اثربخشی: این واژه رامعادل واژه انگلیسیeffectiveness آورده اند وبه معنای « انجام کار خوب» یا « انجام کار صحیح » است.
دراین معنا به روش کار وماهیت وکیفیت واثربخشی آن توجه میشود، به این نکته که آیا کاری که انجام میشود و یا روشی که برای کار طراحی وتدوین شده است می توانداثربخش وثمربخش باشد، توجه وتأکیدمیگردد.
«آیاکاری که مشغول انجام آن هستیم فعالیتی اثربخش است؟ وآیااثربخشی کارما با زمانی که برای آن صرف میکنیم متناسب است؟»

عنوان مطلب: بهره وری

مشاهده کامل مطلب: لینک به تالار گفتگو

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *