بهره وری

بهره وری

اثر بخشي وكارآيي
درعلم مديريت وبويژه مقوله بهره وري، دو واژه به ظاهرشبيه به هم مصطلح است كه نيازبه توضيح وتعريف دارند:
1- كارآيي: اين واژه را معادل واژه efficiency آورده اند به معناي « انجام خوب كار» يا « انجامصحيح كار» است.
دراين معنا به ماهيت وكيفيت « روش كار» توجه نمي شود؛ (يا كمتر توجه مي شود)بلكه بيشتر تأكيد وتوجه بر انجام صحيح كاربر اساس روش تعيين شده است.
2- اثربخشي: اين واژه رامعادل واژه انگليسيeffectiveness آورده اند وبه معناي « انجام كار خوب» يا « انجام كار صحيح » است.
دراين معنا به روش كار وماهيت وكيفيت واثربخشي آن توجه ميشود، به اين نكته كه آيا كاري كه انجام ميشود و يا روشي كه براي كار طراحي وتدوين شده است مي توانداثربخش وثمربخش باشد، توجه وتأكيدميگردد.
«آياكاري كه مشغول انجام آن هستيم فعاليتي اثربخش است؟ وآيااثربخشي كارما با زماني كه براي آن صرف ميكنيم متناسب است؟»

مطالعه متن کامل مقاله

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *