بررسی نظام کاشت درختان در باغ ایرانی

نظام کاشت درختان در باغ ایرانی

بررسی نظام کاشت درختان در باغ ایرانی

مقاله بررسی نظام کاشت درختان در باغ ایرانی توسط سارا علیمردانلو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده که در نشریه اینترنتی معماری منظر منتشر شده و در اینجا می توانید این مقاله رو مطالعه کنید.

چكيده
امروزه با گذشت زمان و به وجود آمدن تغييرات نامطلوب، نظم و اصالت بسياري از باغهاي تاريخي رو به نابودي است. بسياري از گونه‌هاي گياهي بدون توجه به اقليم و شرايط آب و هوايي درجاي نادرست كاشته شده‌اند و يا در بسياري از موارد، نظام هندسي كلي باغ در اثر بي‌توجهي و تغييرات نامناسب صورت گرفته، از ميان رفته است.
به طور كلي در خصوص گونه‌هاي گياهي موجود در باغهاي ايراني اطلاعات كمي موجود است و به اهميت موضوع آنطور كه بايد پرداخته نشده است. شناسايي گونه‌هاي گياهي و نيازهاي محيطي هرگياه، خصوصاً گونه‌هاي نادر قديمي كه بسياري از آنها در معرض خطر نابودي قراردارند، يكي از مهمترين اموري است كه بايد مورد توجه قرارگيرد، تا گونه‌هاي قديمي وبا ارزش از خطر زوال و نابودي حفظ شوند و از ورود گياهان جديد كه هيچ تناسبي با بافت تاريخي ، فرهنگي يك باغ ايراني ندارند، جلوگيري شود.
هدف اين مقاله بازشناسي گونه‌‌هاي درختان باغ ايراني به منظور ارتقاء سطح دانسته‌ها در خصوص درختان موجود در يك باغ تاريخي و اهميت آنها است. همچنين شناسايي خواص درختان باغ ايراني و مكان مناسب كاشت آنها با توجه به کارایی هر درخت در آن مکان و نيز نماد شناسي آن در باغ ايراني مورد توجه قرار مي گيرد.
در اين مطالعه ابتدا به بررسي كلي نظام كاشت در باغ ايراني به لحاظ كابري، زيبايي، نمادين پرداخته و سپس جدولي براي ساماندهي اطلاعات تحقيق در مورد نظام كاشت درختان باغ ايراني ارائه می شود.

واژگان كليدي: باغ ايراني، نظم كاشت، نماد شناسي، درختان باغ ايراني.

سارا عليمردانلو / دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس / نشریه اینترنتی معماری منظر

نظام کاشت درختان در باغ ایرانی

نظام کاشت درختان در باغ ایرانی

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *