توسعه شهری در رویارویی با نوگرایی و الزامات برنامه ریزی

تأکید اصلی این نوشتار بر بررسی برنامه ریزی و توسعه شهری مدرن در جهان اسلام است و لذا سه موضوع مرتبط مورد توجه قرار گرفته است:

  • جوامع اسلامی، نوگرایی و شهرها
  • شهر اسلامی، جامعه مدنی و پیوند با مدینه
  • سمت و سوی آینده برنامه ریزی شهری در جهان اسلام

در این نوشتار بر سه نکته کلیدی تمرکز شده است:

  • دگرگونی های مدرن مرحله متمایزی از تجدید ساختار شهری در جهان اسلام است.
  • دخالت دولت و برنامه ریزی اهمیت فزاینده ای در ایجاد و بازسازی محیط زیست شهری داشته است.
  • جنبه های حقوقی، فرهنگی، سیاسی اسلام به شکل گیری محیط زیست منطقه ای کمک کرده است.

نویسنده: ه. امیر احمدی
م.ر. رضوی
ترجمه: سید محمود نجاتی حسینی

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *