حمل و نقل پایدار شهری

در میان منابع کره خاکی ما شاید هوا تنها منبعی باشد که نامحدود بودن آن دیرتر از سایر منابع برای انسان شناخته شده و این، چه بسا بدین دلیل بود که نگاه انسان به افق ها و اعماق ناپیدای آسمان ها، بیکرانگی و نامحدود بودن هوا را برای اوامری حتمی نمود؛ اگرچه در مورد سایر منابع، به هر صورت تصور پایان پذیری آنها امری محتمل بود.
این مقاله بر آن است تا این حقیقت انکار ناپذیر را مطرح ساز که اساساً هر منبعی در طبیعت، تا آنجا که به عالم واقع و جهان حادث مربوط می شود، امری پایان پذیر و تمام شدنی است اگرچه مقیاس آن فراتر از مقیاس ها در دسترس ذهن انسان باشد. این همان غفلتی است که انسان در بهره برداری از منابع کره خاکی و جهان پیرامون خود، با فرض پایان ناپذیری آنها، بدان دچار گشته و به موازات دستیابی به فن آوری های جدید در بهره برداری سیری ناپذیر از منابع جهان، این ذنب لایغفر را همواره ادامه داده و اینک به یکباره متوجه شده است که پایداری جهان و پایداری توسعه، از جمله در قلمرو زندگی شهری و به ویژه در حمل و نقل شهرها، به خطر افتاده است.
تلاش مقاله بر آن است تا اعتقاد به محدودیت منابع را از نقطه آغاز حرکت در راستای حمل و نقل پایدار و پایداری شهرها مطرح سازد و بر این اساس گام های عمده حرکت در زمینه را، در قالب مفاهیم اصلی در تصمیم گیری های استراتژیک حمل و نقلی، به عنوان شاخص های اصلی و کلان حمل و نقل پایدار معرفی کند. این مقاله به ویژه بر آن است تا تلویحاً مدیریت خود به خودی حمل و نقل شهرها را که اینک در شرهای ما به عنوان بارزترین ویژگی حمل و نقلی آنها مطرح می گردد، به عنوان حرکت در جهت عکس پایداری شهرهای کشور به نقدی ضمنی بکشد.

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *