اشنایی با plc ونگاهی به تاریخچه plc

PLCدر يك نگاه

كنترل عبارت است از هدايت يك فرآيند درجهت رسيدن به نقطه ي مورد نظر . هويت كنترل اساساً از سه جز اصلي تشكيل شده است:

1- ورودي ها
2- منطق كنترل
3- خروجي ها

در دهه ي 1960 ميلادي با رشد صنعت اتومبيل سازي و به وجود آمدن رقابت شديد بين سازندگان نياز به سيستم هاي پيچيده و تغييرات مداوم در خطوط توليد احساس مي گرديد . از يك طرف براي تعويض هر خط توليد مدت زمان زيادي صرف تغييرات كنترل (سيم كشي و رله ها) مي شد و از طرف ديگر يافتن عيب و يافتن رله هاي معيوب دشوار بود. اولين كنترل كننده ي منطقي برنامه پذير (PLC) در سال 1969 در همين راستا يعني كاهش زمان توقف خطوط توليد بوسيله ي كارخانه ي اتومبيل سازي جنرال موتور (General motor) به كار گرفته شد.

PLC (Progromable Logic Contoroller ):

كنترل كننده ي برنامه پذيري است كه از خانواده كامپيوتر ها به شمار مي آيد اين كنترل كننده عمدتا در مقاصد صنعتي به كار مي رود . ورودي سيگنالهاي متنوع ديجيتال يا آنالوگ را ( از field ) قبول مي كند و سپس آنها را براي cpu به صورت سيگنالهاي منطقي (001) سيستم باينري تبديل مي نمايدو cpu مطابق برنامه هايي كه در آن ذخيره شده دستورات را اجرا و خروجي را به صورت سيگنالهاي منطقي به خروجي مي فرستد اين سيگنالها مي توانند به فرم آنالوگ يا ديجيتال به تجهيزات يا عملگرها ارسال شوند. Plc در جهت اهداف كنترلي و براي استفاده در محيط هاي صنعتي به كار گرفته شد چون به سادگي قابل برنامه پذيري بود. و تغيير در سيستم كنترل با تغيير در نرم افزار برنامه كنترل به سهولت امكان پذير بود مزاياي فوق به همراه كوچكتر شدن ابعاد سيستم كنترل ، عيب يابي سريع تر ، خرابي كمتر ، توانايي اجراي برنامه ها ي پيچيده تر ، توانايي تبادل اطلاعات با سيستم هاي ديگر و … باعث شد كه مدارهاي رله اي به سرعت ميدان را براي حضور PLC ها خالي كنند.


درباره نویسنده

مطالب مرتبط