حالت هاي مختلف تنش وارده بر سنگ

حالت هاي مختلف تنش وارده بر سنگ

تنش تك محوري Uniaxial stress 
در اين حالت فقط يك در يك راستا ويك جهت نيرو بر سنگ وارد مي شود در دوجهت ديگر نيرويي بر جسم وارد نمي شود وفقط فشار هوا بر جسم وارد مي شود(اين تنش فقط در شرايط آزمايشگاه است)
● تراكم تك محوري 
● كشش تك محوري 
نكته: زيگما ممكن است به صفر برسد اما هيچگاه منفي نمي شود

تنش دو محوري Biaxial stress
در این حالت تنش اصلی برابر صفر و دو تنش دیگر معمولا برابر صفر نیستند

تنش سه محوري traxial stress 
در اين حالت از سه جهت بر سنگ نيرو وارد مي شود منتهي در يك جهت بيشترين مقدار ودر جهت عمود بر آن كمترين مقدار نيرو وارد مي شود.اين حالت در آزمايشگاه وهم در طبيعت وجود دارد.
نكته :هر چه اختلاف بيشتر باشد دايره بزرگتري است ومكنت باعث شكستگي ودگر شكلي گردد

برای مشاهده متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

حالت هاي مختلف تنش وارده بر سنگ

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *