آموزش کامل نرم افزار SPSS

آموزش کامل نرم افزار SPSS

فایل آموزش آمار توصیفی
فایل اموزش آزمون فریدمن در spss
تحلیل پایایی پرسشنامه به روش الفای کرونباخ در نرم افزار SPSS
فایل آموزش آزمون یک نمونه ای کای دو در نرم افزار spss
فایل آموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss قسمت اول
فایل اموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss قسمت دوم
فایل آموزش روشهای جمع آوری اطلاعات (نمونه گیری)
فایل آموزش تغییر در پیش فرضهای spss
فایل آموزش سطح معنی داری و توان آزمون ها در SPSS
فایل آموزش آشنایی با نوارها و پنجره های spss
فایل آموزش آزمون کلموگروف اسمیرنوف در spss
فایل آموزش رگرسیون غیر خطی در spss
فایل آموزش تغییر و طبقه بندی داده ها در spss
فایل آموزش استفاده از سیستم help در spss
فایل آموزش نحوه انتخاب نمونه
فایل آموزش نحوه تغییر در پیش فرض های spss
فایل آموزش همبستگی متغیرهای کیفی با آزمون کای دو
فایل آموزش ساخت فایل با زبان دستوری syntax در spss
فایل آموزش روش تعیین پایایی پرسشنامه در spss
فایل اموزش رگرسیون خطی در SPSS

 

دانلود کنید


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

8 نظر

  1. nasimfarahani

    سلام.بله کارگاه های آموزشی برای آموزش نرم افزار spss برگزار میشه فقط باید دقت کنید که مدرسش ترجیحا هم مرتبط با رشته ی خودتان باشه

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *