ساختمانهای چوبی

ساختمانهای چوبی

سيستم ساختمانهاي اسكلت چوبي

در طي قرن گذشته توليد و توسعه صفحات پوشش چوبي و تركيب آن با سيستم سازه هاي خرپا، منجر به پيدايش نسل جديدي از ساختمانهاي اسكلت چوبي شده است. در ساخت بناهاي چوبي نيروهاي محوري در المانهاي ديوار، سقف و كف طبقات توسط مقاطع الوار چوبي تحمل مي شود.
از طرف ديگر صفحات پوششي چوبي با مقاومت برشي علاوه بر سختي اجزا ساختماني (ديوارها وسقفها) سختي كل سازه را تامين مي كنند.
در اسكلت سازه هاي چوبي ميتوان هر يك از اجزا سازه را به راحتي در پيكر بندي آن جابجا كرد. فضاي مابين چوبها را ميتوان با مواد عايق پر كرد. بدين وسيله اعضاي باربر، عايق حرارتي و صوتي لازم و مناسب را دارا مي باشند.
فاصله مابين ستونها و تيرهاي ساختمانهاي چوبي بستگي به ابعاد صفحات پوششي چوبي دارد. توسعه مواد با كيفيت بالا سهم مهمي در بهبود ساختمانهاي چوبي دارد. عمر چوب را دقيقاً نمي توان تعيين نمود زيرا عمر چوب به خيلي از مسايل مربوط است مانند: جنس چوب، وزن مخصوص چوب و خصوصاً محلي كه چوب مصرف ميشود.
ولي به طور كلي مي توان گفت اگر چوب در شرايط ثابت از نظر آب و هوا و رطوبت قرارگيرد عمر آن از چند صد سال نيز متجاوز خواهد بود.
اين سازه ها سبك، مقاوم ، شكل پذير و داراي خاصيت الاستيسيته مناسبي است. عملكرد خوب سيستم چوبي محدود به ساختمانهي دو طبقه نمي شود. لذا با در نظر گرفتن طرح و اجراي مناسب مي توان تا چند طبقه ساختمان نيز بنا نمود.
عناصر باربر سازه تركيبي است از تيرها و صفحات پوششي ديوارها كه با هم تشكيل سيستمي را مي دهند كه از لحاظ باربري چند برابر ظرفيت هر يك از آنها به تنهايي مي باشد. صفحات پوششي ديوار مانع از كمانش تيرها شده و همزمان تيرها هم از كمانش صفحات پوششي جلوگيري مي كنند. اتصالات آن شامل ميخ، گيره، پيچ و…
مي شود. از قابليتهاي مثبت قابل ذكر ميتوان به اجرا در كارگاه يا اجراي كامل يك ساختمان به صورت پيش ساخته و مقاومت مناسب در برابر زلزله به دليل داشتن ضريب الاستيسيته بالا اشاره نمود.

مراحل ساخت
1- اجراي فونداسيون بتن آرمه و پيش بيني اتصالات مناسب
2- بعد از نصب بستر اوليه، تيرها بر روي شالوده در محل مناسب متصل مي شوند.
3- در اين مرحله ديوارها به تيرهاي موجود بستر متصل مي شوند. (ديوارها از تير پاييني، ستونها، تيربالايي و صفحات پوششي تشكيل شده اند.)
4- طي اين مرحله المانهاي سقفي و همچنين يك به يك تيرها جا گذاري مي شوند و متعاقباً با به كار بردن صفحات پوششي طبقه صلب حاصل مي شود.
5- بعد از اتمام سقف ، عمليات تكميلي تأسيسات و برق ساختمان انجام مي شود.

الزامات سیستم خانه های چوبی:
1- استفاده از سیستم پیشنهادی درصورت رعایت تمامی ضوابط و محدودیت های سازه های چوبی مندرج در آخرین
ویرایش آئین نامه ibc از قبیل: نحوه طراحی، جزئیات اجرایی و… بسته به لرزه خیزی منطقه تاحداکثر 3 طبقه مجاز
است. همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و استاندارد 2800 ایران درموارد مربوطه نیز الزامی است.
2- رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي اجزاء ساختماني الزامي است.
3- درخصوص این سیستم رعایت مبحث 19مقررات ملی ساختمان ایران باعنوان “صرفه جویی درمصرف انرژی” الزامی است.
4- صدابندي هوابرد جداكنندههاي بين واحد هاي مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات
بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” تأمين شود.
5- كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازه اي از حيث دوام ، خوردگي ، زيست محيطي، بهداشتي و غيره بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان ايران و يا آئين نامه هاي ملي يا معتبر بین المللي شناخته شده و مورد تاييد بكار گرفته شود.
6- اخذ گواهينامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است.

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *