تهیه متیل استر روغن کلزا به عنوان سوخت جایگزین موتورهای دیزل

تهیه متیل استر روغن کلزا به عنوان سوخت جایگزین موتورهای دیزل

فرآیند شیمیایی تهیه سوختهای جایگزین سوخت دیزل که به دلیل منشأ حیاتی آنها بیودیزل نامیده می شوند
شامل واکنش روغن و الکل در حضور یک کاتالیزور است که منتهی به تولید استر اسیدهای چرب موجود در روغن اولیه می شود . براین اساس بیودیزلها عبارت از استرهای منوالکیل اسیدهای با زنجیره بلند می باشند . به منظور بررسی امکان تهیه سوختهای با منشأ گیاهی متیل استر روغن کلزا به عنوان بیودیزل تهیه ومورد ارزیابی قرار گرفت . بیودیزل مورد نظر از واکنش ترنس استریفیکاسیون روغن پالایش شده کلزا با الکل متیلیک در حضور هیدروکسید پتاسیم به عنوان کاتالیزور ودردمای نسبتاً زیاد تهیه گردید . برای خنثی سازی از تیتراسیون با اسید فسفریک و در مرحله جداسازی از روش تقطیر استفاده گردید. روش کروماتوگرافی مایع با بازدهی عالی درصد پیشرفت واکنش و تبدیل روغن به استر را ۶/۹۱% نشان می دهد . نتایج آزمایشها گرانروی وشاخص ستان متیل استر خالص کلزا را به ترتیب ۱۵% و ۵/۶% بیشتر از سوخت دیزل نشان می دهد . ارزش حرارتی متیل استر خالص کلزا ۵/۸% کمتراز سوخت دیزل بوده و مقدار گوگرد آن نیز تقریباً ۱/۰ میزان گوگرد موجود در سوخت دیزل می باشد . نقطه اشتعال بیودیزل خالص ۵/۴۹% بیشتر می باشند .
لینک غیرمستقیم دانلود….


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *