مدل رياضي براي برآورد لرزش ناشي از انفجار در معدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎن

مقاله مدل رياضي براي برآورد لرزش ناشي از انفجار در معدن ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻛﺮﻣﺎن رو می تونید با عضویت طلایی در تالار گفتگو دانلود کنید.

نویسندگان:

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق ﺣﺴﻴﻨﻲ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن –داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ– داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻮاﻫﺮﻳﺎن. داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳک زمین-موسسه ژئوفیزیک-داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
مهدی پورقاسمی ساغند-مربی دانشکده مهندسی معدن-یزد

دانلود مقاله


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *