دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

طرح تفصیلی منطقه 3

طرح تفصیلی منطقه 3 شهر تهران در تابستان 1382 توسط مهندسین مشاور شاران تهیه شده و تمامی گزارش ها و نقشه های این طرح برای دانلود در تالار طلایی انجمن نواندیشان قرار داده شده است.

در این مطلب 10 جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه 3 تهران که شامل مشخصات عمومی منطقه، سازمان فضایی و سیمای شهری، حمل و نقل و شبکه ارتباطی، زیست محیطی، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست و جمع بندی می باشد. همچنین در ادامه گزارش طرح تفصیلی منطقه 3 نیز برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب گزارش طرح تفصیلی منطقه 3 تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

 • محدوده (مختصات و وسعت)
 • جمعيت
 • تقسيمات (به تفكيك نواحي و محلات بر حسب محدوده، وسعت و جمعيت)
 • پيشينه كلي تحولات منطقه (محدوده و گسترش كالبدي)
 • شاخص هاي معرف منطقه
 • تحليل وضعيت: فرصت و تهديد، نقاط قوت و ضعف (SWOT) و مسائل اصلي منطقه

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ١٣٨٥

 • چشم اندازهاي طرح جامع و منطقه (مقايسه و مصاديق)
 • اهداف توسعه طرح جامع و منطقه (مقايسه و مصاديق)
 • راهبردهاي توسعه طرح جامع و منطقه (مقايسه و مصاديق)
 • جايگاه منطقه در سازمان فضايي طرح جامع (محورها، مراكز و …)

الگوی توسعه وسازمان فضایی منطقه

 • الگوي توسعه منطقه و اركان آن
 • سازمان فضايي منطقه و عناصر اصلي آن
 • الگوي توسعه منطقه در ارتباط با مناطق همجوار
 • تقسيمات پيشنهادي منطقه (نواحي و محلات)
 • جمعيت منطقه در افق طرح (به تفكيك نواحي و محلات)

شبكه معابر

 • اصول و مباني نظام حركت
 • سلسله مراتب شبكه معابر
 • مقايسه شبكه معابر منطقه با شبكه معابر طرح جامع وطرح ملاك عمل
 • مقايسه شبكه معابر موجود و آتي
 • شناسايي سيستم هاي حمل و نقل همگاني

پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مباني و اصول پهنه بندي
 • ساختار پهنه بندي منطقه (پهنه هاي اصلي و زير پهن هها تا كد سه رقمي)
 • مشخصات پهنه ها
 • اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري

كاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مقايسه پهنه بندي با كاربري ها
 • ابنيه تاريخي(محدوده و حريم آثار تاريخي با ارزش)
 • كاربري هاي مهم و غيرقابل تغيير

خدمات منطقه

 • ساختار سلسله مراتب خدمات (مراكز و محورهاي خدماتي)
 • برنامه تأمين خدمات (به تفكيك فضاي سبز و خدمات هفتگانه)
 • خدمات موجود و مورد نياز (به تفكيك نواحي و محلات)
 • كمبودهاي خدماتي منطقه و نحوه تأمين خدمات
 • تعيين بلوك هاي استراتژيك به تفكيك نوع فعاليت و كاربري

طرح های موضعی

 • عرصه هاي مداخله و ضرورت هاي آن در منطقه
 • طرح هاي موضعي طرح جامع در منطقه
 • طرح هاي موضعي و موضوعي پيشنهادي منطقه
 • مشخصات و شناسنامه طرح ها
 • اولويت بندي و تدقيق مراجع تهيه و تصويب طرح هاي موضعي

بافت های فرسوده

 • مباني و معيارهاي تعيين محدوده بافت هاي فرسوده
 • محدوده بافت هاي فرسوده (بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و محدوده هاي پيشنهادي مشاور)
 • شيوه هاي مداخله
 • اولويت هاي مداخله
 • وضعيت آتي بافت هاي فرسوده (تجميع، شبكه معابر و نفوذ پذيري، خدمات و …)

جمع بندی

 • نقشه طرح تفصيلي ملاك عمل

طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

برای دانلود طرح تفصیلی باید عضو طلایی درجه دو تالار گفتگو شوید.
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

8 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *