دانلود هندبوک استثنایی برای مهندسین برق-نوشته ریچارد دورف

از لینک داده شده می‌توانید این هندبوک نسبتاً جامع رو دریافت کنید. توصیه می‌کنم به بچه‌های برق حتما اون رو دانلود کنند.

The Electrical Engineering Handbook

Ed. Richard C. Dorf

Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

Language: English

Format: PDF

Number Of Pages: 2801

Size: 49.9MB

دانلود


درباره نویسنده

مطالب مرتبط