پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکروکنترلر

پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکروکنترلر

در این پروژه از آی سی های مولد این سه پالس استفاده نشده است و میبایست مدار داخلی این آی سی ها شبیه سازی می شد. بدین منظوراز آمپ امپها برای تولید امواج مربعی و مثلثی و از یک مدارشامل مقاومت و دیودها برای تولید موج مثلثی استفاده شده است که کنترل دامنه و فرکانس و نوع موج بوسیله یک میکرو صورت میگیرد. در فصل اول مشخصات و خلاصه ای از مدار و قطعات استفاده شده و نحوه و مدار مولد پالس مربعی ومثلثی و پالس سینوسی و محاسبات مدار و نحوه کنترل مدار بوسیله میکرو مورد نظر آورده شده است و در فصل دوم فلوچارت برنامه و برنامه میکرو که به زبان C نوشته شده و نتیجه پروژه تهیه شده ورده شده است و در و در آخر پروژه ،DATA SHEET قطعات استفاده شده آورده شده است.

فهرست مطالب

مقدمه
چکیده مطالب
فصل اول
– مشخصات و محدوده مدار
– خلاصه ای از مدار
– ایجاد موج مثلثی و مربعی
– محاسبات مدار
– موج سینوسی و محاسبه
– کنترل خروجی
فصل دوم
– میکرو کنترلر
– ساختار برنامه
– فلوچارت برنامه
– برنامه میکرو
– نتیجه گیری

 

 

برای دانلود کلیک کنید

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *