بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

بررسی طول عمر وکارکرد توربین گاز

كاركرد توربين گاز

مقدمه

دلايل اصلي عمر كاركرد توربين گاز به دو دسته تقسيم مي شود.

1-اولين عامل ،تنزل عمر اجزاء تشكيل دهنده قسمت هاي داغ توربين
2-دومين عامل ،كاهش خصوصيات روغن

تنزل قطعات مسير گازهاي داغ
اجزاء اصلي توربين گاز بطور اساسي براي صد هزار ساعت كاركرد معادل طراحي شده اند به عبارت ديگر سه مرحله تعميرات پيشگيري كننده جهت بررسي عوامل مخرب مانند خوردگي ، سايش ، سوختگي ، اكسيداسيون ، خزش و خستگي در اين فاصله زماني انجام مي شود.
فعاليت هاي كلي كه بر اساس آن مي توان عمر توربين را مشخص كرد عبارتند از :
1- رينگ هاي چرخشي و سوخت پاش ها. اين قطعات دايما در معرض تشعشع حرارتي در داخل اطاق احتراق هستند.
2- محفظه شعله .اين قطعه به طور مرتب بايد مورد بررسي قرار گرفته و نقاطي كه به دليل حرارت هاي مقطعي دچار آسيب ديدگي شده اند بازسازي شود.
3- پوسته داخلي در مسير هواي داغ ، به محفظه مخلوط كن هواي داغ مراجعه شود.
4- پوسته نگهدارنده پره ها (به محفظه مخلوط كن هواي داغ مراجعه شود.)
5-پره هاي تْابت رديف 3و4 وپره متحرك رديف 4.اين پره ها به طور كلي 100000 ساعت كاركرد معادل در توربين دوام خواهند آورد . وسپس تعويض مي شوند .ساير پره هاي توربين بر اساس جدول هاي ارايه شده تعويض ويا بازسازي ميشوند.
6- ديسك روتور براي هرچهار مرحله توربين: قطعات خارجي اين ديسكها در معرض حرارتهاي نقطه اي قرار دارند وبراي ادامه فعاليت آنها مي بايست مورد بررسي قرار بگيرند.
7- قطعات و اجزاء بعد از مرحله 4 توربين و كانال ااگزوز : به محفظه مخلوط كن هواي داغ مراجعه شود.كاهش عمر به دليل خصوصيات روغن
حد كاركرد كه توسط كاهش خصوصيات روغن تعيين مي شود در جدول يك نمايش داده شده است . اين موضوع از درجه اهميت بالايي برخور دار است كه با سازنده در مورد خصوصيات روغن (آلارم هشدار) ارتباط مرتب وجود داشته باشد ؛ تا با بررسي خصوصيات روغن وتشخيص عوامل اتْر كٌذار ،عمر قطعات و ميزان پيري آنها را تعيين كرد.
پيشنهاد مي شود دوره هاي شش ماهه براي اين آزمايش در نظر كٌرفته شود.

مطالعه مقالات

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *