دانلود پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کالبدی شهر آمل با استفاده از gis (پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

توسعه کالبدی شهر آمل

چگونگی رشد و گسترش کالبدی شهرها از جمله مهمترین مشخصه های شهرهای پایدار است. رساله حاضر به دنبال بررسی و تبیین نظام توسعه کالبدی شهر آمل از گذشته تا به امروز میباشد. بر همین اساس با استفاده از راهبرد توسعه پایدار به عنوان اصل هدایتگر این پژوهش سعی نمود ارزیابی صحیحی از توسعه کالبدی شهر ارائه نماید. بدین منظور در ابتدا روند و الگوی توسعه شهر در ادوار تاریخی به عنوان پایه و اساس بحث مطرح گردید. سپس نحوه توسعه و توزیع کاربریهای مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی ابعاد زیست محیطی توسعه کالبدی شهر آمل پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل در جریان توسعه از شتاب رشد کالبدی بی رویه ای برخوردار بوده و در جریان توسعه بافتهای مختلف ناهمگونی را تجربه نموده است. همچنین نحوه توزیع و گسترش کاربریها در سطح شهر نیز از نظامی نامناسب پیروی کرده است. از سویی دیگر در نقاطی از شهر توسعه برروی پهنه های حساس زیست محیطی صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: ارزیابی،توسعه کالبدی، توسعه پایدار، کاربری اراضی، محیط زیست

این پایان نامه توسط مجتبی روستایی و با راهنمایی دکتر احمد پوراحمد و مشاوره دکتر مهدی قرخلو برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در زمستان ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران ارائه شد که امیدوارم واسه دوستان مفید باشه

دانلود پایان نامه


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

4 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *