ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات

ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات

در خاك ميكروارگانيسم هايي وجود دارند كه با توليد متابوليت هاي اوليه و ترشح در خاك قادرند روي كاني هاي معدني و تركيبات آلي فسفاتي اثر گذاشته، موجب آزادسازي فسفر و حل شدن آن در محلول خاك گردند. معمولاً فرآیند معدني شدن به كمك واكنش های آنزيمي صورت مي گيرد. معروف ترين آنزيم هاي مؤثر بر اين تركيبات، فسفاتازها هستند كه بيشتر به دو صورت فسفاتاز اسيدي و قليايي وجود دارند. فسفري كه از فرآيند فوق آزاد مي گردد به صورت هاي مختلف توسط ميكروارگانيسم هاي ديگر و گياهان مصرف مي گردد بسياري از قارچ ها و باكتري ها توانايي حل كردن فسفات هاي نامحلول را در شرايط آزمايشگاهي دارند، اگرچه تعداد باكتري ها از قارچ هاي حل كننده فسفات بيشتر است ولي قارچ ها توانايي بيشتري براي انجام اين عمل دارند. مهمترين ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات از باكتري ها

Pseudomonas spp.، Bacillus spp. و نيز بعضي از انواع استرپتوميسيت ها و از قارچ ها جنس هاي Aspergillus و Penicillum مي باشند.

ادامه مطلب….

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *