رفتار لرزشي اتصالات خارجي تير به ستون در قاب خمشي بتن مسلح

اتصال تير به ستون، به عنوان يك ناحيه مهم و حياتي در قاب هاي خمشي بتن مسلح مي باشد، ضعف عمده قاب هاي خمشي بتن مسلح كمبود شكل پذيري و عدم محصور شدگي در اتصالات است ،به طوريكه خرابي در اين اتصالات باعث انهدام كل سازه مي شود. به همين دليل رفتار اتصالات ، يك تاثير معنادار را به لحاظ نقطه شروع گسيختگي در حين زلزله داراست. در اين مقاله با استفاده از تحليل خطي توسط نرم افزار ABAQUS حداكثر تنش در اتصال خارجي يك قاب چهار طبقه با شكل پذيري متوسط تحت مود اول را با آناليز استاتيكي بدست مي آوريم. درك رفتار اتصالات در اعمال قضاوت هاي خاص در طراحي يك امر ضروري است.

کلیدواژه: نقطه شروع گسيختگي ، قاب خمشي بتن مسلح ، اتصال تير به ستون، آناليز استاتيكي.

نویسندگان: زاهد وكيلي، علاء الدين بهروش

دانلود مقاله

ارسال کننده: زاهد وکیلی


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *