(Boilers) بویلرها درصنایع شیمیایی ونفت

(Boilers) بویلرها

صنایع شیمیایی منابع انرژي زیادي را مصرف میکنند تا بتوانند انرژي مورد نیاز خود را به منظور انجام بسیاري کارها از جمله
بکاراندازي تجهیزات فرآیندي ، تامین انرژي حرارتی مورد نیاز براي گرم کردن مواد و غیره تامین نمایند. منابع انرژي حال
حاضر در جهان عمدتا” شامل سوختهاي فسیلی، آب و باد، انرژي خورشیدي، انرژي زمین گرمایی و انرژي هسته اي هستند. از
این میان سوخت هاي فسیلی بیش از سایر منابع انرژي براي تهیه حامل هاي انرژي مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً در
صنایع شیمیایی حامل هاي انرژي برق و بخار میباشند بهترین راه براي آنکه بتوان از انرژي سوخت هاي فسیلی براي تولید برق
و بخار استفاده کرد سوزاندن آن است در فرآیند سوختن انرژي درونی به صورت حرارت آزاد میشود و به شکل تابش و
جابحایی به محیط انتقال می یابد. بویلرها و توربینهاي گازي تجهیزاتی هستند که معمولاً براي تولید بخار و برق از طریق
سوزاندن سوخت هاي فسیلی مورد استفاده قرار می گیرند.بخار فاز گازي مایع آب است. در واقع چنانچه آب در فشار
اتمسفریک گرما جذب کند شروع به جوشش و تولید بخار مینماید با تبدیل آب به بخار حجم آن تقریباً 1600 برابر میشود و
انرژي درونی آن نیز حداقل به میزان 6 برابر در حالت اشباع افزایش می یابد. گاز بر خلاف مایع تراکم پذیر است و به راحتی
میتوان آنرا فشرده نمود. این خصوصیات باعث شده تا براي اولین بار جیمز وات از بخار براي تولید کار مکانیکی استفاده کند.
این ابداع آغازي براي استفاده بسیار گسترده بخار در صنعت بوده است .

جزوه ای که برای دانلود تقدیم شما میشود یکی از بهترین جزوه ها به زبان فارسی دراین زمینه است وتوضیحات مبسوطی درزمینه معرفی وبررسی بویلرها ودیگهای بخار وابگرم دارد
امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیرد

دانلود کنید


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *