پروزه نگرشی بر ساختار مسجد جامع قزوین

پروزه نگرشی بر ساختار مسجد جامع قزوین

مقدمه

ظهور سلجوقیان در تاریخ ایران به منزله یکی از نهضتهای عظیم سیاسی در تجدید حیات کشور ایران به شمار میرود زیرا در زمان سلطنت شهریاران با نام ونشان همین سلسله است که وحدت مـلـی وحاکمیت اداری بر قرار می گردد وبرای مدت مدیدی بساط حکومت های محلی وملوک الطوایفــی از گوشه وکنارکشور رخت برمی بندد.درچنین دوران تاریخی است که پادشاهان سلجوقی توانستند حوزه متصرفــات خــود را از شر مداخـلات خلفای بغداد رهایی دهند .
ازاهم اقدامات اساسی دوران سلجوقیان باید درمرتبه اول انتخاب زبان پارسی به عنوان زبان رسمــی دربار ایران دانست اقدام دوم تجدید آداب وسنن وتمدن عمومی دوره درخشان ساسانیان است. بدیهی است اتخاذ چنین روش سیاسی وفرهنگی موجبات رونق زبان فارسی را در سراسرایـران فراهم ساخت وطولی نکشید که با ظهور شاعران سخندان ودانشمندان نامی آن عصر نگرش کتب وتدوین رساله های فراوان بر گنجینه گرانبهای علم وادب ایرانی افزود.
دراین دوره است که آثار تاریخی فراوانی(که حاکی از غریزه صنعتی و هنرمندی معماران ایرانی آن روزگار است)توام با انواع تزئینات وکارهای خیره کننده به وجود آمد مجموعه این تجلیات ذوقــی که معرف مکتب خاص ودرخشنده صنایع دوران این سلسله به شـــمار میرود، به منـــزله ذخا ئر گرانبهائی در عالم هنر و صنعت ایــــران معــــرفی شده اند.
اینک برای آشنا شدن به خصوصیات متمایز معماری وهنرتزئین این دوره به تاریخچه وامتـیــازات صنعتی یکی از مشهورترین و زیباترین ابنیه دوران سلجوقیان که خوشبختانه تــا حــدی از تـجــاوز طبیعت وتخریب محفوظ ومصون مانده و یکی از شاهکارهای گرانبهای ایران به شمار می رود، بـــه نام مسجد جامع قزوین می بردازیم:

 

برای دانلود و خواندن ادامه متن، به لینک زیر مراجعه کنید :

پروزه نگرشی بر ساختار مسجد جامع قزوین

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *