ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

ادراک نابینایان از معماری

ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

نویسندگان :

احمدعلی فرزین

استادیار دانشکده معماری. پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

ارغوان شیبانی
کارشناس ارشد معماری منظر . دانشکده معماری. دانشگاه تهران. نویسنده مسئول
چکیده:
معماری، با مجموعه احساسات و ایدههایی برای بهتر زیستن فرایندی است فیزیکی که در قالب ساخت و خلق بناهایی برای عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی همچون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بیشمار دیگر بشری نمود مییابد. شباهتهای ناگزیر در ساخت و سازهای جوامع گوناگون طی هزارهها و بر حسب نیازهای مشترک، الگوهای نسبتاً مشابهی بهوجود آورده است و درک و فهم انسان از این فرایند، وابستگی تام به ابزار درک وی از فضا دارد.
بخشکوچکی از جمعیت بشری که دارای ابزارهای متعارف ادراک فضا نیست، نیازمند فضایی متفاوت با دیگران است. از این میان، نابینایان فاقد ابزار اصلی درک فضا و معماری هستند. برای جلوگیری از احساس طرد شدن در ذهن قشر مذکور از یک طرف، نمیتوان آنها را جدا از افراد سالم اجتماع و در یک محدوده مشخص محصور کرد و از طرف دیگر اختصاص یک پروژه بزرگ به درصد بسیار کمی از افراد جامعه، توجیه اقتصادی نیز نخواهد داشت و چه بسا با پیشرفتهای روزافزون علوم و فناوری به زودی در روند طراحی معمارانه برای فضاهای مختص نابینایان در جهت رفع درصدی از مشکل نابینایی، نیازمند حفظ اصول و مبانی بصری و زیباشناختی خاص یک پروژه معماری یا معماری منظر نیز باشیم.بنابراین آنچه در این تحقیق پیش روست.

نام فایل: ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *