راهنمای طبقه بندی کاربری زمین LBCS

راهنمای طبقه بندی کاربری زمین LBCS

APA (انجمن برنامه ريزي آمريكا)، LBCS را به عنوان يك استاندارد طبقه بندي كاربري و فعاليت زمين ارائه نموده است. انعطاف پذيري LBCS تا به آنجاست كه مي توان اين استاندارد را در كشورهاي مختلف نيز به كار بست. منطق LBCS نگاه تك بعدي به كاربري زمين را كافي نمي داند  و كاربري زمين را پديده اي چند بعدي فرض مي كند كه مجموع اين ابعاد به يك مفهوم منتهي مي شوند. اين مدل،تعريف طبقه بندي كاربري هاي زمين را با اصلاح كردن طبقه بندي هاي سنتي به چند بعد بسط مي دهد.اين پنج بعد عبارتند از:

  • بعد فعاليت(Activity)
  • بعد عملكرد يا كاركرد(Function)
  • بعد گونه هاي ساختماني(Structure)
  • بعد ويژگي هاي توسعه سايت(Site development
  • بعد مالكيت(Ownership)

هر بعد داراي مجموعه ،دسته ها و زير دسته هاي خاص خود است. آنچه كه LBCS به آن توجه ويژه داشته است،توجه به ايجاد پايگاه اطلاعات كاربري زمين در محيط GIS و توسط كامپيوتر بوده است.در مدل هاي قديمي پايگاه اطلاعات هر سلول از پايگاه-اين سلول به نسبت مقياس نقشه مي تواند قطعه زمين،بلوك شهري،حوزه هاي شهري و … باشد-داراي يك مشخصه كاربري زمين بوده است.به ديگر سخن پايگاه اطلاعات تنها با يك ستون به توصيف كاربري زمين مي پرداخته است.اما با ارائه ابعاد پنج گانه براي كاربري زمين توسط LBCS هر سلول نقشه داراي پنج بعد مذكور مي باشد كه مجموع اين پنج بعد كاربري زمين را توصيف خواهند نمود;و اين به آن معناست كه پايگاه اطلاعات كامپيوتري نيز پنج ستون براي كاربري زمين اختصاص خواهد داد;يعني تعداد ستون هاي مربوط به كاربري بايد با تعداد ابعاد برابر باشد.

پايگاه اطلاعات كاربري زمين بر اساس LBCS:
در شيوه هاي سنتي ايجاد پايگاه اطلاعات شهري،كاربري زمين همواره يك ستون از پايگاه را به خود اختصاص مي داده است.اما منطق “LBCS”نگاه چند بعدي به پديده كاربري زمين مي باشد،در نتيجه پايگاه اطلاعات LBCS براي اينكه بتواند تمام ابعاد را در اين پايگاه ثبت كند از 2 شيوه استفاده نموده است:

شيوه اول: در اين شيوه پايگاه اطلاعات شامل يك جدول خواهد بود كه هر قطعه (Parcel) يك رديف از جدول پايگاه را به خود اختصاص مي دهد.ابعاد چند گانه LBCS نيز هر يك،يك ستون خواهد داشت

شيوه دوم: در اين شيوه پايگاه اطلاعات داراي چند جدول است.به عبارتي ديگر هر بعد از ابعاد چندگانه،يك جدول جداگانه به خود اختصاص مي دهد.آنچه كه باعث مي شود اين جداول به يكديگر Linkشوند،شماره منحصر بفرد قطعه (Parcel ID) مي باشد.استفاده از اين شيوه به جهت اينكه مي توان در هر بعد واحد كاربري را متفاوت انتخاب كرد،نسبت به شيوه قبل از امر جمعيت برخوردار است.

 نمونه اي از طبقه بندي كاربري هاي شهري برحسب بعد فعاليت (كد يك تا چهار رقمي)(Activity):
1000 فعاليتهاي سكونتي
1100 سكونت معمولي-فعاليتهاي خانوار
1200 سكونت موقت زندگي هاي موقت
1300 سكونت دسته جمعي-زندگي هاي سازماني
2000 فعاليتهاي مغازه داري،كسب و تجارت
2100 فعاليتهاي بازرگاني
2110 تجارت و خريد كالا
2120 تجارت و خريد خدمات
2200 فعاليتهاي اغذيه فروشي و رستوران
2210 فعاليتهاي اغذيه فروشي
2300 فعاليتهاي دفتري

در لینک زیر می توانید یک فایل PDF که راهنمای استفاده از طبقه بندی کاربری زمین LBCS هست رو بعد از عضویت در تالار گفتگو دانلود کنید:

دانلود راهنمای LBCS

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *