تحقیق در مورد جوامع گیاهی

تحقیق در مورد جوامع گیاهی

 این تحقیق با عنوان جامعه شناسی گیاهی  در مورد جوامع گیاهی مختلف بحث خواهد کرد و اطلاعات جامعی را در این مورد در اختیار خواننده قرار می دهد.

این مطلب برای دانشجویان منابع طبیعی به خصوص برای درس کارتوگرافی یا نقشه های گیاهی بچه های کارشناسی و ارشد می تواند مفید واقع شود.


در مقدمه این تحقیق آمده است:

افراد متعلق به یک گونه که با هم در یک زمان و مکان حضور دارند، جمعیت گونه را تشکیل می دهند. وقتی که گونه هاي گیاهی در یک مکان، امکان حضور توام در کنار یکدیگر را به دست آورند یک جامعۀ گیاهی را تشکیل می دهند که ممکن است هر گونه با یک یا چند جمعیت خود، در آن حضور پیدا کند.

بنابراین، یک جامعۀ گیاهی مجموعه اي از جمعیت هاي متفاوت گونه هاي گیاهی است. جامعۀ گیاهی مفهومی است که براي تشریح ارتباطات متقابل بین گونه هاي گیاهی با خود و با محیط اطرافشان به کار گرفته می شود. جامعۀ گیاهی، سیستمی پویا و تکامل یابنده است و سیر تکاملی آن به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی زنده و غیر زنده است. افزون بر این، تغییر در خصوصیات محیطی زنده و غیر زنده نیز متاثر از تغییراتی است که در ترکیب جامعۀ گیاهی اتفاق می افتد.

ویژگی هاي اصلی یک جامعۀ گیاهی، شامل: ترکیب گونه هاي گیاهی، خصوصیات ظاهري و ریخت شناسی آن، پراکنش، پویایی و عملکردهاي خاصی است که براي اکوسیستم از نظر تولید، چرخۀ مواد و پایداري آن فراهم می آورد . در حقیقت، یک جامعۀ گیاهی از برآیند خصوصیات تک تک اعضاء  خود صاحب ویژگی هاي ساختاري و عملکرد مخصوص به خود می شود. در نتیجه، اختلاف در ویژگی هاي ساختاري و عملکرد جوامع گیاهی را می توان به تفاوت در خصوصیات اعضاي آن نسبت داد. 

 

[highlight]برای دانلود کامل این تحقیق و ورود به تاپیک مورد نظر در انجمن اینجا را کلیک کنید[/highlight]

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *